06 Eylül 2017 20:00

15.Gençlik Yaz Kampı sonuç deklarasyonu

Yüzlerce genç yan yana gelerek geleceğimiz üzerindeki kara bulutları dağıtacak tek yolun karanlığa karşı örgütlü bir aydınlık olmak olduğunu haykırdık

15.Gençlik Yaz Kampı sonuç deklarasyonu

Paylaş

Kapistalist sistem dünyanın her yerinde ve ülkemizde gençliği geleceksizliğe mahkum ediyor. İşçileri ve emekçileri vahşice sömürüyor, doğayı kendi rantı uğruna talan ediyor, savaşlarla halkları yurtlarından ederek boyunduruk altına almaya çalışıyor.
Ülkemizde gerici faşist politik bir rejim inşa edilmek isteniyor. KHK’lerle üniversitelerden barışı savunan akademisyenlerin, hakları için mücadele eden kamu emekçilerinin ihraç edildiği, ekmeği için mücadele eden işçilerin grevlerinin yasaklandığı ve bizlerin üniversitelerde, liselerde gericilikle yüzyüze bırakılıdığı, işsizliğin giderek arttığı bir dönemden geçiriyoruz. Ve bu karanlık günlerin bedelini yaşamlarımızla ödüyoruz.
KARA BULUTLARI DAĞITMAK İÇİN
Tam da bu nedenle kamplarımızı ülkenin en canlı tartışma platformuna çevirdik. Liselerde ve üniversitelerde eğitimin gericileştirilmesi ve özelleştirilmesine karşı nasıl hareket edeceğimizi tartıştık, deneyimlerimizi ve fikirlerimizi paylaştık. Onlarca liseden ve üniversiteden yüzlerce genç yan yana  gelerek liseli ve üniversiteli forumlarında taleplerimizi konuştuk, geleceğimiz üzerindeki kara bulutları dağıtacak tek yolun birleşmek, mücadele etmek ve karanlığın karşısında örgütlü bir aydınlık olmak olduğunu haykırdık.
Kampımız genç kadınların eşitlik şiarının, meslek liselilerin staj sömürüsüne karşı mücadele çağrısının, genç işçilerin insanca bir yaşam talebinin sözücüsü oldu. Bir taraftan kendi sözümüzü söylerken bir taraftan hep birlikte konserlerimizde şarkılar söyleyip halaylar çektik, atölyelerimizde üretimler gerçekleştirdik, kamp hayatımızı kolektif bir şekilde her birimiz görev alarak örgütledik ve tüm bu işlerin yorgunluğunu denize girerek attık.
BURADAYIZ, BİRLİKTEYİZ
Kampımızın şiarı olan gelecekten çaldığımız günleri yaşarken bu yolda atacağımız adımları, geçmiş deneyimleri Ekim Devrimi'nin 100.yılı olması vesilesiyle panellerimizde tartıştık. Sosyalizmin geçmişte kalan nostaljik bir anı değil; aydınlık günlerimizin, geleceğimizin ta kendisi olduğunu gördük. Gençliğin yırtıp atması gereken bu sisteme karşı sosyalizmin açtığı yolu her adımımızda vurguladık. Bu yolda birlikte yüreceğimize günlere mücadele ederek varacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.
15.Gençlik Yaz Kampı’na katılan gençlerin var olma isteği, kararlığı OHAL'cilerin, KHK'cıların, “Biz gençliğe yaşam alan bırakmayız, şort giydirmeyiz, kamp yaptırmayız.” diyenlerin, hevesini kursağında bıraktı. Ülkeyi, doğayı, bilimi, insanı karanlığa teslim etmeyeceğiz, yılmayacağız, korkmayacağız, geri çekilmeyeceğiz. Buradayız! Birlikteyiz, geleceği birlikte kazanacağız!


15.Gençlik Yaz Kampı lise forumu deklarasyonundan


Bu sene 15. Gençlik Yaz Kampı’nda onlarca liseli genç bir araya geldik. Proje okullardan, temel liselerden, anadolu liselerinden ve meslek liselerinden öğrenciler olarak eğitimin nitekliksizliğini ve içinde bulunduğumuz sosyal koşulları konuştuk. Yaşadığımız sıkıntılara karşı ortaya koyduğumuz çözümleri ve deneyimleri tartıştık.
- Eğitim müfredatında yaşanan değişikliklerle, başta evrimin müfredattan çıkartılmasına ve daha önceden uygulanan gerici uygulamalara karşı bilimsel eğitim talebimiz etrafında yürüttüğümüz çalışmalarda ısrarlı olacak, istediğimiz eğitim sisteminin mücadelesini en iyi şekilde tartışacak ve anlatacağız.
- “Meslek lisesi memleket meselesi” diyenler, sermayenin iktidarının çıkarları için meslek lisesi öğrencilerini sömürüye mahkum ediyor. Meslek liselerinde üniversiteye sınavsız geçiş hakkının da kaldırıldığı bu dönemde lise sıralarındayken kölelik düzenine dahil olmaya başlayan meslek liselilerin sınavsız geçiş hakkı geri getirilsin talebiyle mücadelemizi büyüteceğiz.
- Bu yıl içerisinde Türkiye’deki köklü liselerin proje okullara dönüştürülmesi ve eğitim kadrolarının değiştirilmesi, bu liselerin iç yaşantısına, eğitim düzeyine ve sosyal-kültürel yapısına karşı bir müdahaledir. Bu uygulamalara karşı proje okullarda özellikle temsilcilikler temelinde, kulüpler, okul dayanışmaları, kültürevleri ve kurduğumuz atölyeler ile bir lise mücadelesini örgütlemek üzere önümüze görevler koyduk.
- Kampta birçok arkadaşımızla gerçekleştirdiğimiz fikir ve deneyim alışverişini, çözüm arayışlarımızı, gençliğin örgütlenmesinde ciddi bir araç olan Genç Hayat dergimizin kullanımına yoğunlaştırdığımız ve lise gençliğinin örgütlenmesinde ortak bir platforma dönüştürdüğümüz bir çalışmaya önem vermemiz gerektiğine dikkat çektik.


15. Gençlik Yaz Kampı üniversite forumu deklarasyonundan


Üniversiteliler üzerindeki etkisi bakımından OHAL’in, kendisini en yakıcı haliyle hissettirdiği bir dönemden geçiyoruz. Keza neredeyse her üniversiteye yukarıdan, seçilmemiş rektörlerin atanması, çeşitli yerlerde kulüp ödeneklerinin kesilmesi/engellenmesi, kampüs hayatını etkileyecek birçok kararın, iktidarın istekleri doğrultusunda uygulamaya koyulması, yüzlerce akademisyenin ihraç edilmesi demokratik bir üniversite talebini öne çıkarırken, üniversitelerde eğitimin niteliksiz ve tamamen paralı hale gelmiş olması önümüzdeki dönemde parasız bilimsel demokratik eğitim talebini Türkiye gençliğinin en acil talebi haline getiriyor.
Her ile bir üniversite açacağız, üniversite mezunu işsiz kalmayacak diyen AKP hükümeti ve Erdoğan yönetiminin planlarının gelmiş olduğu nokta son on yılın en karanlık tablosuna gençleri mahkum etmek istemektedir. 
hem üniversite forumunda, hem de ondan önceki günlerde yaptığımız üniversite toplantılarında, içinde yaşadığımız emperyalist kapitalist sistemin tüm dünyayı çıkmaza sürükleyen sömürü ve savaş politikalarının bir yansıması olarak üniversite gençliği içinde bireyci, bunalımlı, bohem eğilimlerin arttığını tartıştık.
Tüm bu gelişmeler ışığında çözüm önerileri noktasında forumun katılımcısı olarak biz üniversiteliler şu satırlarda ortak karara vardık:
- Üniversitelere dönük kapsamlı saldırının karşısında gençliğin güçlü karşı koyuşunu sağlayabilmek, ortak talepleri etrafında yan yana gelişini örgütleyebilmek belli toplumsal gelişmelerde kendiliğinden patlayan hareketi kendiliğinden olmaktan çıkartıp üniversitelerde büyük öfke patlamalarını beklemek zorunda olmayan, harekete yön verebilecek gençliğin kendi kalıcı örgütlerini kurmak ve güçlendirmek.
- İnşa edilmek istenen gerici ve faşist rejimin hedefinde olan kadınların kampüslerde, yurtlarda ve sokaklarda uğradığı taciz ve tecavüze karşı, genç kadınların bulundukları her alanda sesini yükseltmek. 
- Üniversite gençliğine dayatılan,Ortaçağ gericiliğinden beslenen sosyal-kültürel yaşama karşı kültür-sanatı etkin kullanacağımız, kampımızda kurduğumuz atölyelerde yarattığımız birikimi döndüğümüzde üniversitelerimize taşıyabileceğimiz çeşitli yaratıcı etkinlikler yapmak.


 

ÖNCEKİ HABER

Dali'nin mezarını açtıran kadın, ressamın kızı değilmiş

SONRAKİ HABER

Ankara’da oto tamir dükkanında yangın çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa