15 Ağustos 2017 16:17

ODTÜ yönetimi: Doğal alanların tahribatı ve kamu israfı

ODTÜ Rektörü Kök ODTÜ arazisinden yol geçirmenin hem doğal alanların tahribine, hem de kamu kaynaklarının israfına yol açacağını söyledi.

ODTÜ yönetimi: Doğal alanların tahribatı ve kamu israfı

Paylaş

ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, kampüs arazisinden geçmesi planlanan yollara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Üniversite ile paydaş toplantısı yapılmadığını, tünelin kampüs içerisinde açılmayacağı bölümün plandan çıkarıldığını ve söz konusu araziznin sit alanı olduğunu anlatan Kök, söz konusu planın hem doğal alanların gereksiz yere tahribine, hem kamu kaynaklarının israfına yol açacağını söyledi. Kök, tünel yolun aç-kapa yöntemiyle yapılmaması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

ODTÜ yönetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in “Ya yapacağız, yapacağız” dediği kampüs arazisinden geçecek yol projelerine ilişkin açıklama yaptı. 

ODTÜ Rektörlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan “Eskişehir Yolu-Bilkent Kavşağı-İncek Bulvarı-Kuzey-Güney Bağlantısı” ile “Turan Güneş Bulvarı İle Güney Çevre Otoyolu (TRT Kampüsü ve Eymir Güzergahı)” yol planlarıyla ilgili olarak son günlerde medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Drone'larla yapılan çekimlerle hazırladıkları sunumları paylaşan Kök, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ilan panosunda, 22.06.2017 tarihinde Bilkent Bulvarı bölgesinde yol güzergâhlarına ilişkin ise ODTÜ'nün batı kesiminden (Bilkent Bulvarı bölgesinden), ODTÜ arazisi sınırları içinden 50 metre genişliğinde bir yol geçirildiğini söyledi. Askıya çıkarılan plan değişikliklerinde ODTÜ arazisi içinden geçecek şekilde Eskişehir Yolu ile aynı kademede (yani 50 metre genişliğinde) bir yol öngörüsü bulunmasının ulaşım planlaması alanının yol kademelenmesi ilkeleri açısından sakıncalı olduğunu vurguladı. 

Eskişehir Yolu'nun Ankara kentinin omurgası olduğuna dikkat çeken Kök, “Plan değişikliklerinde söz konusu bölgede var olan taşıt yolu altyapısını dikkate alınmadığı görülmektedir. ODTÜ arazisi ile Bilkent arasında mevcutta kuzey-güney yönünde bağlantıyı sağlayan ve halihazırda kapasitesinin çok altında kullanılan taşıt yolunun (İhsan Doğramacı Bulvarının) Hastane bölgesiyle İncek Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla değerlendirilmesi olanaklıdır. Bu taşıt yolunu kullanmak olanaklıyken, buna paralel ve ODTÜ arazisinden geçen yeni bir taşıt yolunun açılması öngörüsü hem doğal alanların gereksiz yere tahribine, hem kamu kaynaklarının israfına yol açacaktır” diye konuştu. 

TÜNEL İLE İLGİLİ BÖLÜM ÇIKARILMIŞ

“Plan Değişikliği Açıklama Raporunun 4.4. Onaylı Planlar” başlığı altında şu anda yürürlükte olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planından söz edilmediğine dikkat çekti. Kök, askıya çıkarılan plan notlarında ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planının “…tünel açmak için yüzeyde işlem veya inşaat yapılmayacaktır” bölümünün de ortadan kaldırıldığını vurgulayan Kök, orman ve doğal sit alanlarının altında yer alması öngörülen tünel geçişi için bu plan hükmünün önemli olduğunu dile getirdi. 

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIRKEN ODTÜ İLE TOPLANTI YAPILMADI

Tünel yol ile ilgili plan değişikliği hazırlanırken ODTÜ ile paydaş toplantısı yapılmadığını belirten Kök, “Askıda plan değişikliğinde ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında yer almayan bir tünel çıkışı ve kavşak bağlantısı öngörülmektedir. Yürürlükteki 2015 tarihli ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planının 1.10 sayılı Plan Hükmü uyarınca tünel projesi hazırlanıp ODTÜ’nün mutabakatı sağlanmadan bu konuda uygulamaya esas plan kararının alınması söz konusu olamaz” dedi. Kök, kendilerinin de tünel önerdiğini ancak kampüs içerisinde tünel çıkışına karşı çıktıklarını anlattı. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Gülmen ve Özakça'nın refakatçi talepleri kabul edildi

SONRAKİ HABER

Eti Bakır işçileri haklarını ve verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa