‘Birlikte değiştirmek için Yoğurtçu Parkı’nda buluşalım’

‘Birlikte değiştirmek için Yoğurtçu Parkı’nda buluşalım’

HDP tarafından Yoğurtçu Parkı’nda başlatılacak 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Cansu PİŞKİN
İstanbul

HDP’nin Yoğurtçu Parkı’nda başlatacağı “Vicdan ve Adalet Nöbeti” için tüm hazırlıklar tamamlandı.Tüm yurttaşların 24 saat park içinde kalabilecek şekilde çalışmalar yapıldı.  

Yoğurtçu parkında siyasi partiler, emek meslek örgütleri, bilim insanları, hukukçular, kadınlar, KHK mağdurları, barış, demokrasi ve adalet konusunda duyarlı tüm kesimlerin buluşması hedefleniyor. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli ‘birlikte değiştirmek için’ herkesi Yoğurtçu Parkına çağırdı. 

Nöbetin ilk ayağı Diyarbakır’da başladı. Diyarbakır ayağı nasıl geçti? 

Vicdan ve Adalet Nöbeti, Barış ve Demokrasi Mücadelemizin ilk adımı, herkes için adalet talebiyle toplumla buluşmaları hedefleyen bir eylem olarak Amed’de başladı. Bu buluşmaları vekil arkadaşlarımız merkezli olarak başlattık. İktidar bu buluşmadan o denli ürkmüş ki; halkın temsilcilerinin halk ile buluşmasını engellemek için her türlü çabayı sarf etti. Ama bunun nafile bir çaba olduğu görüldü. Halk buluşmaları bariyerlere, her türlü engellemelere rağmen gerçekleşti, gerçekleşmekle de kalmadı fikri ve duygusal olarak sadece Amed’de değil tüm Türkiye’de karşılığını buldu. Böyle de süreceğinden kuşkumuz yok.

CHP desteğini nasıl yorumladınız?

 Adalet Yürüyüşü sırasında Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’yu ziyaret ettik ve bu yürüyüşün toplumsal muhalefet ve halklarımız için önemsediğimizi ilettik. Maltepe Mitingi’ne desteğimizle faşizme karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yaptık. Bu ortaklaşmaların önemi büyük ve CHP Diyarbakır il örgütünün desteğini önemsedik. Desteğin aynı samimiyetle yerel ve merkezi düzeyde süreceğine inanıyoruz. 
 İstanbul’da yapılacak nöbet için halka çağrınız nedir? Yoğurtçu Parkı’nda ne tür bir nöbet bekliyor katılımcıları?

İstanbul’dan sonraki nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?

Tüm halklarımızı Barış, Demokrasi ve Adalet mücadelesinde inisiyatif almaya, özne olmaya, bu buluşmada yer almaya çağırıyoruz. Gelin Birlikte Değiştirelim, faşizmin zulmünden, Erdoğan rejiminin tekçi anlayışından beraber kurtulalım diyoruz. Bu ancak bir araya gelmemizle mümkün olabilir. Artık asgari müştereklerde buluşma zamanıdır. 

Parkta tüm halkımızla, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, emek meslek örgütleriyle, bilim insanlarıyla, hukukçularla, kadınlarla, KHK mağdurlarıyla, barış, demokrasi ve adalet konusunda duyarlı tüm kesimlerle buluşmayı amaçlıyoruz. Grup toplantımızla Salı günü saat 12.30 da başlayacak olan ve 7/24 sürecek olan nöbet boyunca kesintisiz tüm kesimlerle buluşma sağlamaya çalışacağız. İstanbul’dan sonra Van ve daha da sonra İzmir’de bu buluşmamızı sürdüreceğiz.

OHAL mağduriyetleri yaşanıyor Türkiye’de KESK’in toplu iş sözleşmelerine veto geldi ihraçlar dolayısıyla. Ana muhalefet partisi bütün adaletsizliklere dikkat çekmek için yürüyüş başlatmıştı. Siz nöbet başlattınız. Bütün bu adalet talepleri nasıl birleşecek?

 Tüm adalet talepleri halkın kendi içinde var edeceği buluşmalarla gerçekleşecek. En büyük ittifak halklarımızın barıştan, emekten, özgür ve eşitlikçi yaşamdan yana tavır aldığında, bu değerler etrafında buluştuğunda gerçekleşir. Bizler halkın taleplerinin temsilcileriyiz ve bunu ne denli başarılı hayata geçirebilirsek halklarımızın arzuladığı gelecek de bir an önce gerçekleşir. Adalet yürüyüşü, vicdan ve adalet nöbeti gibi bugün sürdürülen birçok mücadelenin buluşma vakti gelmiştir. Halklarımızın bu talebine duyarsız kalınamaz. Şimdi tüm ön yargıları yıkma, faşizme karşı mücadelede ortaklaşma zamanıdır. Durmayalım, dur diyelim, faşizme durduralım, birlikte değiştirelim çağrımızla herkesi vicdan ve adalet buluşmalarına davet ediyoruz.

www.evrensel.net