13 Temmuz 2017 11:30

Canikli’den örtülü ödenek sorusuna ‘gizlidir’ cevabı 

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli örtülü ödenek harcamaları sorusuna ‘gizlilik kapsamında’ diyerek cevap vermedi

Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu soru önergesinde örtülü ödenek harcamalarını sordu. Soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Canikli, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Örtülü Ödenek" başlıklı 24’üncü maddesinde yer alan hükümlere dikkat çekerek ‘gizlilik kapsamında’ cevabı verdi

Canikli şöyle dedi: "Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir. Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir."

‘YAPILAN HARCAMALAR GİZLİLİK KAPSAMINDA’

Anılan hüküm gereğince tahsis edilebilecek ödenek tutarının, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşi ile sınırlandırılmış olduğunu bu kapsamda yapılan harcamaların, kanunda öngörülen sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Canikli, “Söz konusu hüküm çerçevesinde ilgili idareler tarafından örtülü ödenekten yapılan harcamalar gizlilik kapsamında bulunmaktadır” dedi. (ANKA)
 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Enes Ünal, Villarreal taraftarlarıyla buluştu

SONRAKİ HABER

Diyanet 2018 yılında 245 bin 520 TL faiz geliri elde etti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa