Sermayenin genç köleleri

Sermayenin genç köleleri

Her birey kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istediği alanda yeterli, eşit ve bilimsel eğitim olanaklarından özgürce faydalanabilmelidir.

Sırma DOLAR

İstanbul

Ülkemizde dört binden fazla gençlerin sermaye düzenine daha kolay entegre edilmesi amacını güden meslek lisesi ve bu okullarda yoğun bir gelecek kaygısı içerisinde eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci var. Bu okullar öğrencileri henüz son sınıftayken staj eğitimi adı altında sermayenin kollarına iterek ve maksimum iş gücü karşılığında düşük ücretler ile çalışan ara elemanlar yetiştirmektedir. Buna bağlı olarak da her türlü iş gücü yüklenerek çalışma performanslarından en üst düzeyde yararlanmaktan asla çekince duyulmaz.

Tüm bunların yanında öğrencilerin son sınıf notlarını önemli oranda etkileyecek olan staj puanlamaları doğrudan patron tarafından yapılır. Bu durum çalışılan iş alanı ve kuruma bağlı olarak öğrenciler üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Ancak baskı unsuru bunlarla sınırlı değil. Dört yıllık lisans mezunlarının dahi iş bulmakta zorlandığı günümüz Türkiye koşullarında ara eleman olarak iş bulmanın ve çalışmanın çok zor olduğu tecrübesini staj yoluyla edinen öğrenciler için artık üniversite eğitimi bir zorunluluk halini almıştır. Ancak yorucu çalışma saatleri, okullarda verilen eğitimin niteliksiz oluşu gibi nedenlerden dolayı üniversite giriş başarılı olmak meslek lisesi öğrencileri için oldukça zor. Bir de ek puan, sınavsız direk geçiş gibi hakların kaldırılması, tüm hazırlık sürecini derinden etkileyebilecek puan türü değişiklikleri gibi ani ve tatsız düzenlemeler var. Kaldı ki bu hakları korumak ve sürekliliğini sağlamak devlet adı verilen kurumun en temel görevlerinden olmalıdır. İşte bu nedenlerden dolayı mevcut düzen değiştirilmeli, her birey kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istediği alanda yeterli, eşit ve bilimsel eğitim olanaklarından özgürce faydalanabilmelidir.

 

www.evrensel.net