Torba tasarı Mecliste: Zeytinlikler sanayiye açılacak

Torba tasarı Mecliste: Zeytinlikler sanayiye açılacak

Hükümet zeytinliklere sanayi tesisi yapılmasına olanak tanıyan düzenlemeyi torba tasarıyla Meclis’e sundu.

Hükümet zeytinliklere sanayi tesisi yapılmasına kapı açacak yeni bir ‘torba tasarıyı’ Meclis’e sundu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre zeytinlikler “alternatif alan bulunmaması” ve çoğunluğunu bakanlık temsilcilerinin oluşturduğu kurulun uygun bulması halinde sanayi yatırımına açılabilecek. Ayrıca 1 dekar alanda en az 15 zeytin bulunmayan alanlar zeytinlik olarak kabul edilmeyecek. Mera alanlarına da sanayi tesisi kurulabilecek.

KHK’lerle atılan öğretim üyeliği açığını kapatmaya dönük düzenlemeler de torbaya konuldu. Hükümetin Meclis’e sunduğu tam adı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

-  Hafta tatili hakkında yasa yürürlükten kaldırıldı. Gerekçe olarak “sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı almalarının zorunlu olmasının sanayiciye ek mali yük getirmesi” olarak gösterildi.

- Bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bulunmayan alanlar zeytinlik saha kabul edilmeyecek. Zeytinliklerde havyan otlatanlara 5 bin lira ceza verilecek. Zeytin ağaçlarını izinsiz kesen veya sökenlere ağaç başına 2 bin lira ceza uygulanacak.

-  Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamayacak. Ancak alternatif alan bulunmaması ve bakanlık temsilcilerinin çoğunlukta olduğu Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nun uygun görmesi halinde kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da valiliklerin izniyle yatırım yapılabilecek.

- 9 kişilik Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nda vali, çeşitli bakanlıklardan 5 üye, ziraat fakültesi, ziraat odaları ve Gıda Bakanlığı’na bağlı araştırma entitüsünden 1’er üye bulunacak.

- Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayici kabul edilecek.

- 1 yıl içerisinde sanayi siciline kaydolmayan işletmelere para cezası verilecek. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2017 08:19
www.evrensel.net
ETİKETLER Zeytin