Orhan Kemal Cengiz, Vaclav’a aday gösterildi

Orhan Kemal Cengiz, Vaclav’a aday gösterildi

Gazeteci ve avukat Orhan Kemal Cengiz, 2017 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne aday gösterildi.

Gazeteci ve avukat Orhan Kemal Cengiz, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi 2017 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne aday gösterildi.

Dünyadaki insan hakları savunucularına verilen ödül için bu yıl gazeteci ve avukat Orhan Kemal Cengiz aday gösterildi. Cengiz’i son 20 yılda insan hakları alanında ortaya koyduğu çalışmalar nedeniyle, Türkiye’deki insan hakları örgütleri ve insan hakları savunucuları aday gösterdi. UN Watch, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Av.Taner Kılıç, European Stability Initiative (ESI)’nin başkanı Gerald Knaus, İnsan Hakları Gündemi Derneği Özgürlük Araştırmaları Derneği Başkanı Doç.Dr.Bican Şahin, İnsan Hakları Derneği önceki genel başkanı Av.Hüsnü Öndül, ve İnsan Hakları Araştırmaları Derneği önceki başkan yardımcısı Ayşe Bilgen, Orhan Kemal Cengiz’i ödüle aday gösteren diğer kurum ve kişiler arasında yer aldı. 

Kurumların Orhan Kemal Cengiz’in adaylığını duyurduğu açıklama şöyle:

“Orhan Kemal Cengiz’i, dünya görüşlerine, aidiyetlerine, kimliklerine bakmaksızın her kesimden mağdurları savunduğu; her zaman bağımsız ve tarafsız bir tutum sergilediği; Hristiyanlardan, dindar Müslümanlara, LGBTİ haklarından, Roman Haklarına, adil yargılanma hakkından işkence ve kötü muamele yasağına, din özgürlüğünden, ifade hürriyetine kadar değişen çeşitlilikte, insan haklarının neredeyse her alanında savunuculuk yaptığı için aday gösterdik.

Cengiz, bugüne kadar savunduğu gurupların hiçbirine mensup olmasa da, büyük bir kararlılıkla bu kişilerin haklarının korunması konusunda önemli risklerle yüzleşme pahasına çaba gösteren, Türkiye’nin önde gelen insan hakları savunucularından birisidir.” (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net