CHP: Hükümet hayırsız mirasyedi gibi

CHP: Hükümet hayırsız mirasyedi gibi

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, hükümetin kaynak sıkıntısı çekmesi sebebiyle hayırsız mirasyedi gibi davrandığını belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, kamu kuruluşlarının Varlık Fonu’na devrine ilişkin, “Kaynak sıkıntısı çeken AKP hükümeti tam bir hayırsız mirasyedi gibi davranıyor” dedi.

Öztrak, Varlık Fonu’na devirlere ilişkin TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: “Evde dededen kalan son gümüşler de hükümetin, bütçe disiplini ve Sayıştay denetiminin de dışında tutarak ve hazine birliği ilkesine açıkça aykırı olarak kurduğu, Hazine-i Hassaya yani özel Hazineye devretti. Hükümet yanlış politikaları nedeniyle uzunca bir süredir dış piyasalardan borçlanmakta zorlanıyor. Şimdi elde kalan son gümüşleri rehin ederek yeni dış borçlar almaya çalışacak. Tabii bu borçlar ödenmezse de bir sabah uyandığımızda ilk Osmanlı anayasası, Kanunu Esasiyi hazırlayan Mithat Paşa’nın kurduğu Ziraat Bankasının, milli petrol arama şirketimiz TPAO’nun sahip olduğu imtiyazlarla birlikte borç veren yabancılara kaptırıldığını göreceğiz. Osmanlıyı çökerten zihniyet işte budur. Bunun sonu Duyunu Umumiyedir.” (ANKARA)

www.evrensel.net