Anayasa değişikliğinde üçüncü gün

TBMM Genel Kurulu anayasa değişikliği görüşmeleri için mesaisine 3. gününde devam etti.

11 Ocak 2017 16:14
Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ocak 2017 04:49
Paylaş

Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerine 3. gününde devam edildi. Görüşmelere CHP'lilerin kürsü işgal eylemi, 5. madde oylamasının CHP'lilerce boykot edilmesi ve çıkan arbedeler damga vurdu.

Genel Kurul, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında saat 14.00’te toplandı. Partili cumhurbaşkanlığı adı altında başkanlık sistemini öngören ve ilk iki maddesi kabul edilen teklifin bugünkü görüşmelerinde seçilme yaşının 18'e düşürülmesini öngören üçüncü madde ve seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını öngören dördüncü madde kabul edildi.

CHP'Lİ FATMA KAPLAN HÜRRİYET DARBEDİLDİ

5. maddenin görüşmelerine geçmeden önce CHP'liler saatin çok geç olduğunu, bu saatte devam eden görüşmelerden halkın haberdar olmasının mümkün olmadığını belirterek yarın devam edilmesini önerdi. Öneri reddedilirken CHP'liler Özgür Özel'in konuşmasının ardından kürsü işgal eylemi gerçekleştirdi. Eylem sırasında arbede yaşandı.

Eylemin ardından oturuma ara verildi. Ara sonrası 5. madde oylandı ve 343 kabul, 7 ret oyu çıktı. CHP'liler oylamayı boykot etti.

ÜÇÜNCÜ MADDE NE GETİRİYOR?

Bugünkü oturumunda görüşülecek olan üçüncü madde milletvekili seçilme yaşıyla ilgili düzenlemeyi kapsıyor. Mevcut Anayasa’nın 76. Maddesinde 25 olarak belirlenen seçilme yaşı teklif edilen değişiklik ile 18’e indiriliyor. Aynı maddedeki milletvekili seçilmeye engel halleri belirleyen kısımda yer alan ‘yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar’ kısmının ise ‘askerlikle ilişiği olanlar’ şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

DÖRDÜNCÜ MADDE NE GETİRİYOR?

Söz konusu madde ile Anayasa'nın ‘TBMM'nin seçim dönemi' başlıklı maddesi, ‘TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi' olarak değişiyor. Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

BEŞİNCİ MADDE NE GETİRİYOR?

TBMM'nin görev ve yetkilerini belirleyen 5. madde, Meclisin yetkilerine Cumhurbaşkanına devrettiği için eleştiriliyordu.

5. madde şöyle: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

DÜN KABUL EDİLEN MADDELER

Dünkü oturumda teklifin ilk iki maddesi üzerine görüşmeler yapılmış ve oylama gerçekleşmişti. Anayasa’nın 9. maddesine ‘Bağımsız’ ibaresinden sonra ‘ve tarafsız’ ibaresini eklenmesini öngören değişikli teklifin 1. maddesi ‘Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır’ ibaresi ‘Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır’ diye değiştirilmesi ön görülüyor. Anayasa değişiklik teklifinin birinci maddesi 347 ‘Evet’ oyuyla kabul edildi.

Değişikliğin ikinci maddesinde mevcut Anayasa’nın 75. maddesinde yer alan, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur’ ibaresi ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur’ biçiminde değiştirilip, 550 olan mevcut milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor. 2. madde 480 milletvekilinin katıldığı oylamada 343 ‘Evet’ oyuyla kabul edildi. 133 milletvekili de ‘Hayır’ oyu vermişti. (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Ankara'da otobüste tecavüze uğrayan kadına mektup

SONRAKİ HABER

Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa