Tunus halkı geri dönen IŞİD’lilere karşı ayakta

Tunus halkı geri dönen IŞİD’lilere karşı ayakta

Tunus Halk Cephesi, Suriye, Irak, Libya ve diğer bölgelerden dönen IŞİD militanlarına ilişkin tutumunu açıklayan bir bildiri yayınladı.

Ali KARATAŞ

Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta binlerce kişi, geçtiğimiz pazar, Suriye, Irak, Libya ve diğer bölgelerden dönen IŞİD militanlarına karşı bir araya geldi. Başkent Tunus’ta Habib Burgiba meydanında bir araya gelen halk, içerde ve dışarda teröristlerin dönmesini sağlayanları kınadı.

Parlamentoda 15 milletvekili ile temsil edilen Tunus Halk Cephesi de Suriye’den ve diğer çatışma bölgelerinden dönen “Tunuslu teröristlerle” ilgili tutumunu açıklayan bir bildiri yayınladı.

Bildiriyi, Halk Cephesi Resmi Sözcüsü Hamma Hamami basın toplantısında okudu ve yetkilileri önlem almaya, halkı ise uyanık olmaya ve meselenin takipçisi olmaya çağırdı. Bildiri benzer sorunları yaşayan bölge ülkelerini, bu arada ülkemizi de, yakından ilgilendiren öneriler içeriyor. Halk Cephesi’nin yayınladığı bildirinin bazı bölümleri ve bazı başlıkları ise şöyle;

1. AMAÇ HALK HAREKETLERİNİ TASFİYE

“Suriye’den ve diğer yerlerden binlerce teröristin geri dönmesi”meselesi ülkemizde kamuoyunu meşgul eden en önemli sıcak konulardan biridir. Çünkü siyasi, güvenlik açısından ve ekonomik olarak kendine özgü yansımaları olacaktır.

Geriye dönen gençler Suriye’ye, Ortadoğu’ya, Libya’ya ve diğer sıcak noktalara Troyka Hükümeti döneminde “cihada katılmak” şiarıyla gönderildiler. Bu gençler, diğer ülkelere “bölgesel ve uluslararası bir plan çerçevesinde” Arap devrim ve ayaklanmalarını tasfiye etmek, ilerici hedeflerinden saptırmak için gönderildiler. Hedef, bu ülkelerde iç savaşın çıkmasını sağlayarak devletlerin birliğini, dini, mezhepsel ve etnik kökene göre parçalamak, tekrar bölmektir. Böylece ülkelerin ilerlemesi durdurulacak, birliğinin sağlanması engellenecek ve kaynakları üzerindeki egemenlikleri yok edilerek halkların özgürlükleri, siyasi, ekonomik ve sosyal haklarını ortadan kaldırılacaktır.

2. SÖMÜRGECİ DEVLETLER VE İŞBİRLİKÇİLERİ KULLANDI

Teröristlerin dönmesinin bugün oluşturduğu sorun; tövbe etmiş, kendilerini değiştirmiş veya amaçlarını terk etmiş olmamalarıdır. Suriye’de ve gerginliklerin olduğu çeşitli yerlerde şu an çökmeye başlayan planları çerçevesinde silahlandırıldılar. Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, büyük sömürgeci devletler ve İsrail, bu gençleri silahlandırdılar.

Gençleri kullananlar, şimdi farklı başlıklar ve gerekçelerle; herhangi bir hesap vermeden ve herhangi bir sorumluluk üstlenmeden kendi ülkelerinde yerleşmeleri için gönderiyorlar.

Diğer bir kısmı gerginlik noktalarına asayişi bozmak ve yeni katliamlar gerçekleştirmek amacıyla gönderilmek için bekletilmektedirler. Ülkemiz ve bölgemiz de içinde olmak üzere kaosun ve düzensizliğin devam etmesini istemektedirler.

3. ÇÖZÜM DEMOKRASİ

“Kaos ve bölme” emperyalist, siyonist planlarının hedefinde  olan ülkemizin, halkımızın ve komşularımızın çıkarına bu ciddi sorunu çözümü; hukuk devletine ve demokrasiye saygıda yatmaktadır. Tunuslular, nesiller boyu bunun mücadelesini vermiştir. Teröristlerin hesap vermeden gönderilmeleri ve işledikleri suçlar ve gerçeklerler ortaya çıkarmadan dönmeleri ile ilgili olarak anayasa ve uluslararası hukuk kullanılmamaktadır. Teröristlerin dönüşü diktatörlüğün yeniden kurulması ve anayasanın üzerine inşa edildiği insan haklarının ihlali için kullanılmamalıdır.

4. HALK CEPHESİNİN ÖNERİLERİ

Geri dönen teröristler sorununun çözümü aşağıdaki şartların sağlanmasına dayalı olmalıdır;
- En çok Tunuslu teröristi barındıran Suriye devletiyle diplomatik ilişkiler yeniden kurulmalıdır. Veri tabanı oluşturmak ve ortak ve net bir planda çalışmak için ortak bir komite kurulmalıdır.

- Tunuslu gençlerin kullanıldığı ülkelerle her düzeyde Tunus diplomatik misyonu yürütülmelidir. Bu çalışmalar, “hesap vermeden dönmeleri” engellemek için her türlü partizan eğilimden arındırılmalıdır.

- Suriye halkına ve bölge halklarına karşı suç işleyen her kişinin ilgili devletlerin yerel mahkemelerinde “bölgesel ceza kanunu” ilkesine uygun olarak yargılanmalıdır.

- Tunuslu gençlerin gönderen, eğiten, silahlandıran, kullanan ve çatışma noktalarına ulaşmalarını  kolaylaştıranlarla ilgili olarak bütün bölgesel sorumlular ve yerel yetkililerin ortaya çıkarılmalıdır.

- Tunuslu gençlerin 2011’den bu yana gönderilmesiyle ilgili bütün gelişmeler ortaya çıkarılmalıdır. Kamuoyundaki genel görüş, içişleri bakanlığının elinde gençleri gönderen şebekelerle ilgili bilgi olduğu yönündedir.  İçişleri bakanlığı bilgilendirme yapmalıdır. Siyasette ve devlet yetkilileri arasında bu şebekelerde yer alandan hesap sorulmalıdır.

- Güvenlik güçleri, ordu ve gümrük hava alanlarından veya sahte kimliklerle sınır kapılarından veyahutta gizli olarak ülkemize sızmaya çalışan unsurları engellemek için en yüksek derecede önlem almalıdır.  

- Çatışma noktalardan dönen yüzlerce gencin şuan nerelerde bulunduğu ve bunlarla ne şekilde başa çıkıldığı konusunda kamuoyuna bilgi verilmelidir.

- Hapishanedeki teröristler,  diğer mahkûmlara karşı suç işlememeleri için yalıtılmalıdır.

5. HALK UYANIK OLMALIDIR

Halk Cephesi bu somut önerileri Tunus’a teröristlerin dönüş sorunu gidermek için sunmaktadır. Devlet yetkililerin bu sorunu küçük gören tutumlarından sonra bütün kamuoyunu demokratik güçleri uyanık olmaya çağırmaktadır. Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için bu sorunla ilgili bölgesel ve uluslararası alanda bütün girişimler yapılmalıdır.

www.evrensel.net