Barış Yarkadaş: AKP nefret suçu işliyor

Barış Yarkadaş: AKP nefret suçu işliyor

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Alman öğretmenlere yönelik yılbaşı kutlaması yasağını eleştirdi. 

Alman öğretmenlere yönelik yılbaşı kutlaması yasağını eleştiren CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'nin kullandığı nefret dili yüzünden inançlar yaşanamıyor, gelenekler sürdürülemiyor" dedi.

Yarkadaş, iktidarın kullandığı nefret dilinin, Rus Büyükelçiye suikast düzenleyen polis Mert Altıntaş ve benzerlerinin yetişmesine zemin yarattığını da belirtti.

Yarkadaş'ın açıklaması şöyle:

"AKP iktidarının İstanbul Erkek Lisesi'ne yönelik kini bitmiyor; nefreti dinmiyor. Gerici zihniyete sırtını onurla dönen öğrencileri bir türlü unutamayan AKP iktidarı; intikam almak için fırsat kolluyor.

Öğrencileri teslim almak ve yaşam biçimi dayatmak isteyen iktidar bu amacına ulaşabilmek için yılbaşı kutlamalarını yasaklatıyor.

AKP'nin gerici eğitim politikalarına "Proje Okul" kapsamına alınarak dahil edilen ve içi boşaltılmaya çalışılan İstanbul Erkek Lisesi'ne dayatılan bu çağdışı uygulama; açık bir nefret suçudur.

İktidar, kendisi gibi düşünmeyenler üzerinde baskı kurarak, kafasındaki yaşam tarzını çirkin yöntemlerle kabul ettirmeye çalışıyor.

Okulun Alman öğretmenlerinin yapacağı bir kutlamaya bile müdahale etme yetkisini kendinde gören iktidar, acziyetini ise gizlemeye çalışıyor.

Bakın; bu tartışmadan ayrı olarak altını çizeyim: İstanbul'daki başka bir okulda; Alman Lisesi'nde son iki yıldır yılbaşı kutlaması yapılamıyor.

Okul yönetimi; Güvenlikleri sağlanamadığı için inancını ve geleneklerini yaşayamıyor. Terör ve saldırı korkusu yüzünden Alman Büyükelçiliği, yurttaşlarını kutlama yapmamaları yönünde uyarıyor. AKP'nin Türkiye'yi getirdiği tablo budur.

Topraklarımız üzerinde yaşayan yabancı uyruklu kişiler bir yandan iktidarın yaşam biçimi dayatmasına; diğer yandan ise terör tehdidine maruz kalıyor.

Herkesin inancını özgürce yaşaması ve geleneklerini yaşayabilmesi için tedbir alması gerekenler, bunun tam aksi yönünde davranıyor.

AKP iktidarı, bu tür baskı yöntemlerinden vazgeçmeli ve herkesin bu ülkede özgürce, korkmadan, çekinmeden yaşayacağı bir ortamı tesis etmelidir.

İktidarın nefret suçu kapsamına giren uygulamaları, toplumsal çatışmanın zeminini oluşturmaktadır.

Bu yöntemin hiç kimseye yarar getirmeyeceği gibi telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağı da bilinmelidir. Yaşam tarzı dayatma faşizminden derhal vazgeçilmelidir.

AKP iktidarı bu uyarıları dikkate almadığı takdirde, yaşanan her türlü sıkıntıdan sorumlu olacaktır. (HABER MERKEZİ)
 

www.evrensel.net