Otomatik bireysel emeklilik sistemi (BES) Meclis'ten geçti

Otomatik bireysel emeklilik sistemi (BES) Meclis'ten geçti

Bireysel emeklilik sistemi (BES) düzenlemesine ilişkin tasarı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasa, 45 yaşını doldurmamış ücret karşılığı bağımlı çalışanların 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işverenin düzenleyeceği bir emeklilik sözleşmesiyle bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini amaçlıyor.

BES’TE YENİ DÖNEM KURALLARI

Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Kırk beş yaşını doldurmamış olanlar, işverenin düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek. İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dahil edebilecek.

Dr. Murat Özveri yazdı: Bireysel emeklilik nedir, ne değildir?

PRİME ESAS KAZANCININ YÜZDE ÜÇÜNE KARŞILIK GELEN TUTAR KESİLECEK

Çalışan katkı payı, çalışanın prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren tarafından şirkete aktarılacak. İşveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olacak. Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecek.

İKİ AY İÇİNDE SÖZLEŞMEDEN CAYABİLECEK

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on işgünü içinde çalışana iade edilecek. Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecek.

İŞ YERİ DEĞİŞTİRENLER

Bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bu düzenlemeler kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacak.

ÇALIŞANIN CAYMA HAKKINI KULLANMAMASI

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden ayrıca Devlet katkısı sağlanacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, bin Türk Lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanacak.

Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı ek Devlet katkısı ödemesi yapılacak.

İşverenler bu yasa kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenecek. İşverenin yasadaki yükümlülüklerine uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.

OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLECEK

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırk beş yaşını doldurmamış olan çalışanlar,  otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecek. Bu Kanun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. (ANKA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Ağustos 2016 09:23
www.evrensel.net