08 Temmuz 2016 08:51

Kristal-İş Genel Merkez Yönetim Kuruluna açık çağrı

Lüleburgaz'da Kristal-İş Sendikası üyesi cam işçilerinden Kristal-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kuruluna açık çağrı

Paylaş

Kristal-İş Sendikası üyesi 
cam işçileri 
Lüleburgaz

Bizler uzun yıllardır cam sektöründe çalışan ve gözünü ilk olarak Kristal-İş Sendikasında açan cam işçileriyiz. Sendikamızın tarihinden, Türkiye işçi sınıfının mücadelesine kattıklarından hep övündük. Kristal-İş Sendikası bizler açısından sadece bir sendika değil, aynı zamanda geleceğimizi , umutlarımızı bağladığımız bir baba ocağıdır.

Sendikamız, sendikal camiada ve kamuoyunda hep örnek gösterilen bir tarih yaratmıştır. Kristal-İş üyesi olmak aynı zamanda adalete, demokrasiye, hak ve hukuk mücadelesine  bağlılığı ifade eden bir kimliktir. Ancak üzülerek söylemek zorundayız ki son yıllarda sendikamızın merkezi kurulları, aldıkları kararlar ile tarihimize hiç yakışmayan sonuçlar doğurmuştur. Sendika içi demokrasi yerle bir edilmiş, yalan bilgilerle cam işçisi karşı karşıya getirilmiştir. Sendikamız sendikal camiada ve kamuoyunda, tarihiyle değil aldığı skandal kararlarla gündem olur hale gelmiştir.

Sendikamızın Trakya Şubesine bağlı fabrikalarında yapılmış olan ve yargı kararlarıyla iptal edilen delege seçimleriyle ilgili sendika merkezinin aldığı kararlar, tutum ve davranışlar sendikamızda yaşanan erozyonun en önemli nedenlerinden biridir.

Kısaca hatırlatacak olursak; 2015 yılında Trakya Şubesine bağlı fabrikalarda delege seçimi yapılmasına dair alınan kararda sandık birleştirmelerinin hukuka aykırı olduğu, tüm sandıkların objektif bir kriterle belirlenmesi gerektiğine dair itirazımız dikkate alınmadığı gibi tüzüğümüzün emredici hükmü hiçe  sayılarak itirazımıza yanıt dahi verilmemiştir.

Bizzat sendikamızın merkezi kurullarınca, cam işçisinden  oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çekmesi ve kendilerine iletmeleri istemiştir. Bu yolla cam işçisinin iradesi merkezi kurullarca ipotek altına alınmış, merkezin desteklediği listenin seçilmesi yönünde cam işçisine baskı uygulanmıştır. Sendika merkezi şube seçimine taraf olmuştur.

Bu ve buna benzer onlarca itirazımız ne yazık ki genel merkezce dikkate alınmamıştır. Sendika merkezinin gündemine dahi almadığı itirazlarımız Lüleburgaz İş Mahkemesince dikkate alınmış ve 2015 yılında yapılan delege seçimlerinin hukuka aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmiştir. Mahkemece verilen karar Yargıtayca onanmıştır.

Yerel mahkemenin iptal ve Yargıtayın onama kararından sonra sendikalar kanununa göre 15 gün içinde seçimlerin yenilenmesi zorunluluğu olmasına rağmen genel merkez aylarca delege seçimi yapmamıştır. Trakya Şube seçimlerinin yenilenmemesi nedeniyle aylarca yönetimsiz kalmıştır. Seçimin, yasaların zorunlu kıldığı süre içinde yapılması talebimiz “Ne aceleniz var” cevabıyla geçiştirilmiştir. Bu durumun herhangi bir izahı yoktur ve tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildi. İptal kararı veren mahkemeye başvurarak sendikanın seçim yapmaktan kaçındığı, şubenin yönetimsiz kaldığı ve delege seçimlerinin mahkemece yapılmasına karar verilmesini talep ettik. Bu talebimizi içeren dava devam ederken aylarca seçim kararı almayan sendika merkezi seçim kararı aldı. Ancak mahkeme verdiği tedbir kararıyla dava sonuçlanıncaya kadar sendika merkezinin seçim yapamayacağına karar verdi.

Tedbir kararına rağmen sendika merkezi “Bu karar beni bağlamaz ben seçimi yaparım” diyerek delege seçimini yaptı. Bizler sürecin başında yasalara, mahkeme kararlarına nasıl saygılı olduysak bu süreçte de tedbir kararına rağmen seçimlerin yapılamayacağını, bu şekilde yapılacak seçimlerin hukuka aykırı olacağını ve kaçınılmaz olarak iptal edileceğini belirterek seçimlere girmedik. Seçimlere girmeme nedenimiz çok açık ki yasalara ve mahkeme kararlarına olan saygımızdan kaynaklanmaktadır. Hakları için mücadele eden, hak ve hukuk mücadelesini kimlik edinmiş bir sendika, mahkemenin tedbir kararına rağmen nasıl seçim yapabilir? Tüm uyarılarımıza rağmen sendika genel merkezi desteklediği liste ile tek taraflı bir seçim yapmış, kendi çalıp kendi oynamıştır. 

Ortada yaşanan yasalara,hukuka, mahkeme kararlarına, evrensel hukuk kurallarına aykırı kötü bir tiyatro oyunuydu ve biz bu oyunun parçası olmadık. Son yapılan delege seçiminin tedbir kararına rağmen yapılması ve diğer aykırılıklar nedeniyle Lüleburgaz İş Mahkemesinde görülen dava ile iptali gündemdedir. Mahkeme son duruşmada Yargıtayda görülen dosyayı bekleyeceğini ve delege seçimlerinin iptaline Yargıtaydan karar geldikten sonra karar vereceğini ifade etmiş ve davayı ertelemiştir. 

Sendika merkezinin hukuk tanımaz tavrı nedeniyle bir yılı aşkın süredir hukuka uygun bir şube delege seçimi yapılamamıştır. 

Hukuksal süreç devam etmektedir. Hukuksal sürecin devam etmesi Kristal- İş Sendikası genel merkez kongresini de tehlikeye sokmuştur. Trakya Şube kongresi yasal olarak tamamlanmadan genel merkez kongresinin tamamlanamayacağı açıktır.

Sendikamızda yaşanan bu belirsizlikler bir an önce son bulmalıdır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin arifesinde biz cam işçileri sendikamızı güçsüz gösteren bu hukuksuzlukların ve belirsizliklerin son bulmasını istiyor ve üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğimizi ifade ediyoruz.  

Sendikamızın genel merkezine açık çağrımızdır. Tarafımızca açılan tüm davalardan vazgeçmeye hazırız. Üzerimize düşen neyse fazlasıyla yapacağız. Yeter ki cam işçisinin iradesinin hiçbir etki altında kalmayacağı adil bir seçim yapma kararı alın. Tüzüğümüze,  Sendikalar Kanununa uygun yapılacak bir delege seçimi tüm bu gerilimleri ortadan kaldıracak, cam işçisinin birliğini ve beraberliğini yeniden tesis edecektir. Her delege adayının eşit mücadele edebilme imkanına sahip olabileceği adil bir seçim kararı almanız sizi küçültmez, aksine sizi ve sendikamızı yüceltir. Adil bir seçimden çıkacak her türlü karara saygılıyız. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın tam demokratik bir sendika, yaşasın Kristal-İş Sendikası.

ÖNCEKİ HABER

Gürsel Korat: Kapadokya benim için ana dilidir

SONRAKİ HABER

"Öldürülen Leyla Aydemir’in ailesi diğer çocuklarının güvenliğinden endişe duyuyor"

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa