Alevilerin inkar ve asimilasyonu sürüyor

Alevilerin inkar ve asimilasyonu sürüyor

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Kemal Bülbül, Din Öğretimi Genel Müdürü’nün, “Bugün Alevi vatandaşlarımızın büyük bir kısmı kendilerini İslam dairesinde görüyor” sözlerine tepki göstererek, “Bu söz ve söylem devletin geleneksel inkarcı, asimilasyonc

Bülbül, Din Öğretimi Genel Müdürü’nün sözleri üzerine yaptığı açıklamada, “Müdür’ün haddini aşarak, Aleviliği tanımlamaya çalıştığını” ifade etti. Ne AKP Hükümetinin bakanları, bürokratları ve memurlarının, ne de herhangi bir devlet görevlisinin Alevilik tanımı yapamayacağının altını çizen Bülbül, “Aleviliğin bu zihniyet tarafından tanımlanmaya ihtiyacı yoktur. Günümüz Türkiye’sinin ihtiyacı laiklik ve demokrasidir” dedi. Bunun da inkar ve asimilasyonun, tehdit ve nefret dilinin kullanıldığı bir ortamda sağlanamayacağını kaydeden Bülbül, “Başta Sayın Başbakan ve Bakanları olmak üzere AKP bürokratları inkar, nefret ve şiddet dili kullanıyorlar” dedi.

“Yapılan ankette Alevi vatandaşlarımızın yüzde 79’unun din dersinden memnun olduğunu belirledik” sözlerinin de Genel Müdür’e ait olduğuna dikkat çeken Bülbül, “AKP Hükümeti ve bürokratları gerçekleri yalan yanlış beyanatlarla çarpıtıyor. Alevi toplumu ve Alevi kurumları Aleviliği AKP’nin oluşturduğu ‘Din Dersinden’ öğrenmeyeceğini bilecek kadar ariftir” değerlendirmesini yaptı.

Genel Müdür’ün “Alevilik ve Sünnilik birbirinin alternatifi değildir. Birisi tasavvufi, birisi itikadı, birbiriyle mukayese edilemez” sözlerini de eleştiren Bülbül, “Sizden başka kim Alevilik ile Sünniliği mukayese etti ki” diye sordu. Kendilerinin böyle bir dertlerinin olmadığını belirten Bülbül, Alevilerin “Herkesin inancı kendine mukaddes” dediklerini aktardı. Bülbül, “Ama siz aynı saygıyı göstermek orada kalsın, inkarcı davranıyorsunuz, Aleviliği yok sayıyorsunuz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net