Magazine kayan dergiciliğe  yeni bir boyut getirmek istedik

Magazine kayan dergiciliğe yeni bir boyut getirmek istedik

İsmail BİÇER
İstanbul

Genel Yayın Yönetmenliğini Vedat Akdamar ve Volkan Hacıoğlu’nun birlikte üstlendiği, kültür-sanat-edebiyat dergisi “Absent”, Eylül 2015’te yola çıktı. 2. sayısı raflardaki yerini alan “Absent”i, Volkan Hacıoğlu ile konuştuk. Hacıoğlu, “Absent”in çıkış nedenlerini, içeriğini, yayın politikasını, edebiyat-sanat-kültür dergilerinin geldiği noktayı anlattı.

Absent, kültür-sanat-edebiyat dergiciliğinde hangi gereksinimi duyumsayarak yola çıktı?
Absent’i bir dergi olarak tasarladığımızda, kapsamlı bir içeriği olmasını düşündük. Artshop Yayınları sahibi Sevgili Vedat Akdamar’la, ’80’lerin özgün dergilerinden “Argos” ve “Gergedan” gibi dergileri tekrar taradık. Günümüzde iyiden iyiye magazinel bir yöne doğru kayan dergicilik anlayışına, sanatsal ve estetik anlamda yeni bir boyut getirmek istedik.

Sürekliliğini korumayı başarmanın zor olduğu dergicilik ortamı, sizde bir takım çekinceler yarattı mı?
Dergicilik bir gönül işi… Ülkemizde kurumsallaşmış dergilerin sayısı maalesef fazla değil. Onlar da kendi yazar kadroları dışındaki yazarlara pek yer vermeme eğilimindeler. Bu nedenle, ister istemez bağımsız dergiler çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Kimisi öyle ya da böyle yoluna devam ediyor; kimisi batıyor. Dergicilik serüvenine atılırken her şeyi göze almış olmanız gerek. Biz öyle yaptık.

Absent dışında, editörlüğünü üstlendiğiniz ve yayın kurulunda yer aldığınız dergiler oldu. Buradan hareketle, kültür-sanat-edebiyat dergilerinin toplum üzerinde, bilinç/entelektüel düzlemde ne tür etkileri var?
Absent dışında “Ç.N.”, “Şiirden”, “Yeniyazı”, “Kuşak Edebiyat” gibi dergilerin yayın kurullarında yer aldım. Halen Vedat Akdamar’ın çıkardığı bir diğer dergi olan “Rosetta World Literatura”nın da editörlüğünü sürdürüyorum. Bazı dönem dergilerinin toplumsal bilinç ve hafıza üzerinde sanatsal ve edebi olarak dönüştürücü ve kalıcı etkileri oluyor. Bunu o dönem içinde anlamasanız da aradan belirli bir süre geçtikten sonra fark ediyorsunuz.

ŞİİRİ AZ YAYIMLIYORUZ ÇÜNKÜ TİTİZİZ

Absent’in ilk iki sayısından anlaşıldığı kadarıyla, şiire oldukça mesafelisiniz. Bu tavrın sebebi nedir?
Aslında şiire mesafeli değiliz. Fakat az şiir yayımlıyoruz, bu doğru. Bu tutum şiire uzak durduğumuzun değil, tam tersine şiire değer verdiğimizin, şiir konusundaki titizliğimizin bir göstergesi.

2. sayınız (Kış 2016) yeni çıktı. Bu sayıda okurları neler bekliyor?
Kış 2016 sayısında “750. Yılında Dante ve İlahi Komedya” dosyası yer alıyor. Birbirinden değerli yazarlar ürünleriyle dergiye katkı sundular. Görsel ve içerik açısından arşiv niteliği taşıyan zengin bir sayı olduğunu düşünüyorum. Absent’in bir sonraki sayısında ise “Babil” konusunu işleyeceğiz. “Babil Kulesi ve Efsanesi” edebi açıdan birçok farklı yorumlara ve eserlere konu olmuş. 21. yüzyılın perspektifinden bu efsaneye bir daha bakacağız ve sayfalarımıza taşıyacağız.

www.evrensel.net