HDP’den kamu emekçiler için kanun teklifi

HDP’den kamu emekçiler için kanun teklifi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), kamu emekçilerin mağdur eden toplusözleşme yasasının değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. HDP’nin kanun teklifine göre kamu emekçileri için toplusözleşme her yıl yapılmalı ve sendikaların imza, itiraz yetkileri genişletilmeli.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplusözleşme Kanunu’nda değişiklik teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Mevcut kanunun kamu emekçilerinin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirten Beştaş, yasal düzenlemenin işlevsel olmayan boyutunun yanı sıra siyasi iktidarın kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini kısıtlayan birçok düzenlemeyi hayata geçirmiş olmasının aynı zamanda kamu emekçilerinin hak kayıplarının giderek artmasına yol açtığını söyledi. 

Bu nedenlerle acilen bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Beştaş, 3. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin tarihi ertelenip süresinin de uzatılmasını istedi. Beştaş, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ağustos ayında gerçekleştirilmesinin kamu emekçilerinin sürece katılması ve taleplerini aktarmasına imkan vermediğinin de altını çizdi. Öte yandan Beştaş, görüşmelerin kapsamının genişletilmesi, mali ve sosyal hakların yanı sıra siyasi, demokratik, özlüğe ilişkin haklar ile mesleki hakların da kapsama alınması gerektiğini belirtti. 

‘İMZA YETKİLERİ GENİŞLETİLMELİ’

Beştaş, “Ayrıca imza yetkileri genişletilerek daha fazla sendika ile konfederasyona imza ve itiraz yetkisinin tanınması suretiyle demokratik koşullar sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ‘kamu işveren heyeti başkanı’ olarak görüşmelere katılması, bakanlığın işçi ve işverenler ile örgütlerinden bağımsız olması koşulunu zedelemekte olup bu konuda bir düzenleme yapılması görüşmelerin sağlıklı bir biçimde yürümesine katkı sağlayacaktır” dedi.   

HER YIL SÖZLEŞME

Toplu Sözleşme Görüşmeleri hali hazırda iki yılda bir yapıldığını ve bu süre zarfında sözleşmenin koşullarının amacını ve işlevselliğini yitirdiğini ifade eden Beştaş, sözleşme tarihinde belirlenen koşulların, sözleşmenin ikinci yılında geçerliliğini kaybederek emekçilerin mağdur edildiğini söyledi. Beştaş, “Bu nedenle sözleşme her yıl yapılır ise ülke koşulları ile emekçinin talepleri örtüşme olanağına kavuşmuş olacaktır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net