g?n?n filmi Kad?n Kokusu (kanal 1 20.30)

?zellikle oyunculu?uyla haf?zalara kaz?nan, bir Al Pacino klasi?i. Konusu ??yle: Bir kolej ??rencisi olan Charlie paraya ihtiyac? oldu?undan k?r bir adama bir nevi ?bebek bak?c?l???? yapmaya raz? olur ama i? umdu?u kadar basit olmayacakt?r.


?zellikle oyunculu?uyla haf?zalara kaz?nan, bir Al Pacino klasi?i. Konusu ??yle: Bir kolej ??rencisi olan Charlie paraya ihtiyac? oldu?undan k?r bir adama bir nevi ?bebek bak?c?l???? yapmaya raz? olur ama i? umdu?u kadar basit olmayacakt?r. ??nk? Emekli Albay Frank Slate?in haftasonu i?in ?ok ?zel bir plan? vard?r. Bu plana yolculuk, kad?nlar, iyi bir yemek, birinci kalite ?arap, tango, limuzin ve ne yaz?k ki bir de 45?lik dahildir. ??in k?t?s? Charlie?yi yan?ndan ay?rmaya hi? niyeti yoktur. Film asl?nda 1974 yap?m? bir ?talyan filminin yeniden ?evrimi. Al Pacino ise, y?llard?r hak etti?i Oscar?? bu filmle alm??t?. ?zellikle tango sahnesi, dikkati hak ediyor.
www.evrensel.net