Sinemaya ilgi arttı

Türkiye’de 1992 yılında 7.8 milyon olan sinema seyircisi sayısı, 2006’da 34.9 milyona yükseldi.


Türkiye’de 1992 yılında 7.8 milyon olan sinema seyircisi sayısı, 2006’da 34.9 milyona yükseldi. AC Nielsen Türkiye tarafından Fida Film için gerçekleştirilen “Sinema İzleyici Profili” araştırması, toplam 13 ilde, 50 sinemada ve 3 bin 652 izleyici ile gerçekleştirildi.
Araştırma sonuçlarına göre, veriler sosyoekonomik statü açısından değerlendirildiğinde, sinema seyircilerinin en büyük kısmını üst-üst orta gelir grubu oluşturdu. Sinema seyircileri içinde kemikleşmiş bir paya sahip olan ve 2002 yılında yüzde 62 orana sahip olan bu kesim, son verilere göre de yüzde 61.8 ile bu oranı korudu. 2002 yılında tüm sinema izleyicileri içinde yüzde 7 paya sahip olan orta gelir grubu ise 2006 yılında yüzde 9.2’ye çıktı.
Sinema izleyicilerinin yaş özelliklerine bakıldığında, son 4 yıl içerisinde 18-24 yaş grubu yüzde 44.5’ten yüzde 40.1’e düştü, buna karşılık 25-39 yaş grubu yüzde 41.7’den yüzde 47.8’e çıktı.
2002 yılında sinema izleyicilerinin yalnızca yüzde 37’sini oluşturan kadınların oranı da geçen yıl yüzde 49’a çıkarak erkeklerle eşit bir seviyeye ulaştı. Araştırma verilerine göre, sinema izleyicisi sayısı son 14 yıl içinde artış gösterdi. 1992 yılında toplam sinema izleyici sayısı 7.8 milyon iken bu sayı 2006 yılında 34.9 milyona yükseldi.
“İzleyiciler açısından sinemaya gitmeyi artıracak” unsurlar arasında “sevilen oyuncuların filmlerinin daha fazla olması” yüzde 62.7 ile en önemli etkenlerden birini oluşturuyor. Bu konuda yüzde 46.1 ile “bilet fiyatlarının daha düşük olması” ikinci, yüzde 32.7 ile “sevilen yönetmenlerin filmlerinin olması” üçüncü, yüzde 31.7 ile “Avrupa filmleri ve festival filmlerinin daha fazla olması” dördüncü sırada. Film seçiminde en fazla önem verilen faktörler arasında da yüzde 78.1 ile “güçlü oyuncu kadroları”, yüzde 72 ile “cazip bir konuya veya türe sahip film olması” dikkat çekti. (KÜLTÜR SERVİSİ)
www.evrensel.net