Bağımsız adaylar konuşuyor 28

Bağımsız adaylar konuşuyor 28

Balıkesir Bağımsız Milletvekili Adayı İsmet Şahin ile adaylık sürecini, Balıkesir’in sorunlarına çözüm önerilerini ve seçimleri konuştuk


Balıkesir Bağımsız Milletvekili Adayı İsmet Şahin, biz Türkiye demokrasi güçleri, ya geniş bir demokrasi cephesi kurar ve demokrasiyi kazanırız ya da tüm sosyoekonomik ve kültürel gelişmelere rağmen çürümüş bostan bekçiliği yapan geleneksel devlet aygıtının barbarlığı altında eziliriz diyor. Şahin ile adaylık sürecini, Balıkesir’in sorunlarına çözüm önerilerini ve seçimleri konuştuk.

Ülke sancılı bir dönemde seçimlere gidiyor. Bin Umut Adayları hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı? Neden Bin Umut adayısınız?
Neden DTP’nin çağrısına yanıt verdiğimi açıklarsam sorunuzu da yanıtlamış olacağım. Bildiğiniz gibi AKP Hükümeti görev aldıktan sonra toplum içinde ülkede bir liberal AB’ci hava yarattı. AKP’nin, Türkiye’nin bugüne kadar biriktirmiş olduğu burjuva demokratik sorunları çözebileceği yönünde genel bir kanı vardı. Bunun gerçeği yansıtmadığı veya AKP’nin, Türkiye’nin demokratikleşme sorunlarına yanıt verebilecek bir gücünün ve asıl olarak niyetinin olmadığı ortaya çıktı. Türkiye’nin demokratikleşme süreci, statükocu güçlerin bayrak provokasyonu ve hemen arkasından geliştirilen Şemdinli ve en sonu Hrant Dink’in öldürülmesine kadar varan bir karşı saldırıyla tersine çevrildi. Ülkede demokrasinin gelişiminden yana olan güçlerle bu gelişmeyi durdurmak isteyen güçler arasında açık bir savaşımın giderek yoğunlaşarak yaşanmaya başladığını gördük.
Bunun üzerine bizde, ülkede gelişen siyasal krizlere ezilenlerin çıkarları açısından yanıt verebilmek için ortak bir demokrasi mücadelesi vermemiz gerektiği fikri ağırlık kazandı. Bu nedenle ülkenin siyasal gelişmelerine bu ülkenin ezilenleri içerisinde en dışlanmış kesim olan ve her gün üzerlerine devletin inkar politikalarıyla yöneldiği Kürt halkının özgürlük mücadelesinin yanında ülkenin genel demokrasi mücadelesine katılmaya karar verdik. Türkiye demokrasi güçleri bugüne kadar kendi güçlerini birleştirmek konusunda bütün çabalara rağmen başarılı olamamıştır. İşte şimdi bu seçimlerde biz Bin Umut Adayları, bir taraftan Kürt özgürlük mücadelesini demokratik bir sivil anayasa çerçevesinde çözerek savaşı durduracağız. Ama aynı zamanda Türkiye emekçileri ve ezilenlerinin ortak birleşik mücadelesinin de yapı taşlarını öreceğiz.
Devlet, Kürt ulusunun, Alevilerin ve işçilerin doğrudan kendi talepleri ve temsilcileriyle parlamentoda yer almasını istemiyor. Bu nedenle de antidemokratik bir seçim sistemini topluma dayatıyor. CHP ve AKP’nin, ezilenlerin temsilcilerinin parlamentoya gitmesini engellemek için giriştikleri ortak müdahaleye karşı, biz de Türkiye demokrasi güçlerinin ortak mücadelesini geliştirerek ve bağımsız adaylarımızı parlamentoya göndererek yanıt vereceğiz.

Son dönemde yapılan cumhuriyet mitingleri ile sanki ülkede iki grup varmış gibi bir hava estiriliyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bin Umut Adaylarının bu konuda tutumu ne yöndedir?
Ben her zaman, bu ülkede merkez sağ ve merkez sol olarak ilan edilen partilerin, devletin bekası için bir danışıklı dövüş içerisinde olduklarını düşünmüşümdür: Son gelişmeler bunu açıkça gösteriyor. AKP ve CHP, bağımsız adayların parlamentoya girmesini engelleyebilmek için son derece ortak hızlı bir işbirliğine girmişlerdir. CHP’nin cumhuriyet mitinglerine gelince, bugüne kadar CHP Türkiye emekçilerinin, Alevilerinin oyları üzerinden iktidar olmuştur. CHP cumhuriyetçiliği tamamen soyut, metafizik bir kuruntudur. Bu cumhuriyette ne insan hakları vardır, ne de işçi hakları. CHP’nin cumhuriyeti, ezilenlerin taleplerini ve özgürlüklerini bastıran, asker-sivil bürokrasisinin bir diktatörlüğüdür.
Bin Umut bağımsız adayları, demokratik bir cumhuriyeti savunacak ve inşa edeceklerdir. Aynı zamanda herkesin dikkat etmesi gereken şudur; CHP, AKP’nin uyguladığı neoliberal politikalara saldırmamaktadır. Çünkü AKP gibi CHP de uluslararası finans çevrelerinin çıkarlarını savunan neoliberal politikaları sürdürecektir. CHP, açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanın karnını şoven bir milliyetçilikle doyurmaya kalkmaktadır. Ve ezilenlerin kendilerini sefalete sürükleyen koşullara karşı yükseltecekleri mücadeleyi, sahte bir şeriat tehlikesine karşı yönlendirmektedir. AKP ve CHP, Kürt ulusunun ve işçilerin tüm özgürlük taleplerini bugüne kadar olduğu gibi her türlü yolla bastıracaklar. Türkiye demokrasi güçlerinin karşısında demokrasi ya da barbarlık ikilemi durmaktadır. Buna karşı biz de Kürt halkının yakmış olduğu özgürlük ateşiyle, Türkiye emekçilerinin yüreğini ısıtacağız; geliştirdiğimiz ortak mücadeleyle barışı, demokrasiyi ve özgürlüğü kazanacağız.

Size göre Balıkesir’ in acil çözüm bekleyen sorunları nelerdir? Parlamentoya gittiğiniz takdirde bu konuda ne tür çalışmalarınız olacak?
Balıkesir’in sorunları Türkiye’nin yaşadığı sorunlardan kopuk değil. Öncelikli olarak biz, parlamentoda Balıkesir’e gelen asker cenazelerinin önünü keseceğiz. Anneleri ağlatan savaş ortamına son vereceğiz. İkincil olarak, hükümetin tarım politikaları ile yıkıma uğramış köylülerimizin kalkınmaları için çaba içerisinde olacağız. En bariz örnekle, bildiğiniz gibi Balıkesir dünya zeytin rekoltesinin yaklaşık yüzde 5’ini üretmekte ama hükümetin AB ile yapmış olduğu anlaşmalar yüzünden kendi zeytinyağını sadece hammadde olarak tenekelerde pazarlayabilmekte, kendi şişelemesini yapamamaktadır. Biz, köylülerimizin tarımsal üretimlerinin geliştirilmesi için teknik ve mali yardımda bulunmak için çaba sarf edeceğiz.
Balıkesir, hükümetlerin plansız sanayi politikalarından nasibini almıştır. Balıkesir, iki denizimize birden kıyısı olmasına rağmen, bilinçli hükümet politikalarıyla izole edilmiş, mağdur edilmiştir. Tarım ürünlerini işleyen birkaç sanayi kuruluşu dışında hiçbir ciddi sanayi yatırımı yapılmamıştır. Bin Umut bağımsız adayları olarak, ülke sanayisinin Anadolu’nun her tarafında eşit bir şekilde gelişmesini sağlayacak bir sanayi programı için mücadele edeceğiz. Turizm bölgesi olduğu için özellikle körfez, plansız programsız şehirleşme yüzünden bir beton yığınına dönüşmüştür. Turistik bölgelerimizi rant alanı olmaktan çıkararak, bir bütün olarak Türkiye’nin refahına hizmet edecek modern bir yapılanma ve turizm politikasını hayata geçireceğiz. Bu uygulamalar, Balıkesir’deki yoğun işsizliğe istihdam yaratacak ve çözüm kaynağı olacaktır.

Nasıl bir seçim faaliyeti yürüttüğünüzden bahseder misiniz?
Balıkesir’de biz bütün demokrasi güçleri, ortak seçin komisyonları oluşturarak Türkiye’nin barış demokrasi mücadelesini örüyoruz, yükseltiyoruz. Muhafazakar bir il olarak bilinen Balıkesir’de bütün çalışmalarımız daha şimdiden bir demokrasi havası yaratmıştır. Tüm demokrasi güçleri, seçim çalışmalarından sonra da ortak mücadelelerini geliştirecek. Tüm arkadaşlarımız, sosyalizmin evrensel değerlerine sahip bir Balıkesir yaratma kararlılığı içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak seçmenlere bir mesajınız var mı?
Biz Türkiye demokrasi güçleri, ya geniş bir demokrasi cephesi kurar ve demokrasiyi kazanırız ya da tüm sosyoekonomik ve kültürel gelişmelere rağmen çürümüş bostan bekçiliği yapan geleneksel devlet aygıtının barbarlığı altında eziliriz.
Kürt halkının ulusal-siyasal talepleri karşılanmadan Türkiye’de demokrasi gelişemez. Aynı şekilde Kürt halkının devrimci dinamizmine yaslanmayan hiçbir demokrasi hareketinin de Türkiye’de başarı şansı yoktur. Bin Umut Adayları, Kürt ulusunun özgürlük mücadelesinin parlamentodaki gerçek sesi olacaktır.

İsmet Şahin kimdir?

1969 Artvin Hopa doğumluyum. İlkokula Ankara’da başladım. Üniversite dahil olmak üzere hayatımın büyük bir kısmını Ankara’da geçirdim.1984 yıllarında siyasal yaşamıma Kurtuluş sempatizanı olarak başladım. Yeni Aşama dergisini çıkaran grubun içerisindeydim. Lisedeyken liseli arkadaşlarımla 1980 sonrasında çıkarılan ilk liseli gençlik dergisi olan Liseli Genç’i çıkardım. 1991 yılında Devrimci Marksist Çevre adlı örgütü kurmak ve yönetmekten hakkımızda dava açıldı. 1993 yılında Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’ni kurduk. Aynı dönemde İşçiler ve Politika ve Sosyalist İşçi gibi dergilerin yayın kurullarında yer aldım. 1996 yılı sonunda Praksis yayın çevresini kurduk. Aynı dönemde yayınlanan Sokak Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptım. 2001 yılında Komünist İşçi Partisi girişimi kurucu yöneticiliğini üstlendim. Aynı dönem Praksis altında Emperyalizm, Sosyalistler Neden Bireysel Teröre Karşıdır, Ekimin Savunusu gibi kitapları yayınladım. 2007 yılı başında DTP’ye davet edildim ve DTP Olağanüstü Genel Kongresi’nde parti meclisine seçildim. Adaylık için istifa etmeden önce DTP parti meclis üyesi idim ve genel sekrateryasında görev yapıyordum. Şu anda da demokrasi güçlerinin Bin Umut bağımsız adayıyım.
YARIN: Yalova Bağımsız Milletvekili Adayı Mine Aygören
Kezban Koçak/ Mehmet Yatar

İLGİLİ HABERLER

16 Aralık 2018 17:04
Brüksel'de AB binalarının bulunduğu alanda polis, 'aşırı sağcı ve göç karşıtı' olduğu belirtilen bine yakın kişiyle polis arasında arbede çıktı.

Toplam Query: 40