01 Ağustos 2007 00:00

?slami Eylem Cephesi se?imden ?ekildi

?rd?n?de M?sl?man Karde?ler ba?lant?l? ana muhalefet partisi ?slami Eylem Cephesi, oy verme i?lemi devam eden yerel se?imlerden ?hile yap?ld???? gerek?esiyle ?ekildi?ini bildirdi.

Paylaş

?rd?n?de M?sl?man Karde?ler ba?lant?l? ana muhalefet partisi ?slami Eylem Cephesi, oy verme i?lemi devam eden yerel se?imlerden ?hile yap?ld???? gerek?esiyle ?ekildi?ini bildirdi.
Parti ?yesi milletvekili Zuhayr Ebu El Rag?b, h?k?meti hile yapmakla su?layarak adaylar?n?n t?m b?lgelerden ?ekildi?ini a??klad?. El Rag?b, ?slami Eylem Cephesi ve M?sl?man Karde?ler?in, ?oy verme i?leminin ba?lamas?yla hile ve tehlikeli ihlalleri ele almak amac?yla? yapt??? acil toplant?n?n ard?ndan bu karar?n al?nd???n? kaydetti.
Milletvekili, ?lke tarihinde ilk kez oy kullanan askerleri ?slamc? olmayan adaylar lehinde oy kullanmaya te?vik etti?ini ?ne s?rd?.
Kad?nlara belediye meclislerinde y?zde 20 oran?nda temsil edilme garantisi veren yeni yasan?n y?r?rl??e girmesinden bu yana d?zenlenen ilk yerel se?imlerde, 361?i kad?n 2686 aday, ?lke ?ap?ndaki 93 belediyede 965 sandalye i?in m?cadele ediyor.
?rd?n?de bu y?l kabul edilen yeni yasayla se?men ya?? 19?dan 18?e indirilmi? ve kad?nlara yerel y?netimlerde daha fazla yer ayr?lmas? kararla?t?r?lm??t?.
Bu arada Ba?bakan Maaruf Bahit, ana muhalefet partisinin ?ekilmesini ?yasad???? olarak nitelendirdi. Bahit gazetecilere yapt??? a??klamada, ??slamc?lar?n ?ekilmesi yasad???d?r ve y?r?rl?kteki prosed?rlere ayk?r?d?r. Yasalar a??kt?r, herhangi bir ?ekilme se?imlerden bir g?n ?nce olmal?d?r? dedi.
Ba?bakan Bahit, muhalefet adaylar?n? h?l? se?imde yar???yor olarak g?rd?klerini kaydetti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

?ngiltere Irak?tan hemen ?ekilmeyecek

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa