02 Ağustos 2007 00:00

K??k k?y?n?n ger?ek hikayesi

22.07.2007 tarihinde ?zg?r Topsakal imzas?yla yaz?lm?? K??k k?y?n?n ?trajikomik? adl? uyduruk ger?ek hikayesini okudum. ?ahs?m ve Evrensel gazetesi ad?na ?ok ?z?ld?m. K?y?m ad?na ?z?ld?m.

Paylaş

22.07.2007 tarihinde ?zg?r Topsakal imzas?yla yaz?lm?? K??k k?y?n?n ?trajikomik? adl? uyduruk ger?ek hikayesini okudum. ?ahs?m ve Evrensel gazetesi ad?na ?ok ?z?ld?m. K?y?m ad?na ?z?ld?m. Evrensel gazetesini be?enen bir ki?i olarak b?yle bir haberi hangi dayana?a g?re yaz?yor, anlamakta g??l?k ?ekiyorum. Ger?ek olmayan bir haber yapmak, hem kendi ad?na hem de ?u an n?fusu 1500 civar?nda olan K??k k?y? halk?na ay?p olmuyor mu? Ben bunu d?zeltece?inize inan?yorum. K?y?n okul ve camisinin yap?m?yla ilgili ger?ek haberi size anlatay?m.
K??k k?y?, bilindi?i gibi Kahramanmara? Elbistan il?esinin 45 km. kuzeyinde da?l?k bir b?lgededir. Geni? arazi ve a?lara sahip, bundan 25 y?l ?nce 350 hane olup, g??ten etkilenerek ?u an 22 hane kalan; tahmini olarak 200 senelik bir k?yd?r.
K?y?m?ze ilk okul yap?m? 1953 senesinden ba?lam??, 1957 senesine kadar s?rm??t?r; 1957 senesinden beri okulumuz vard?r. Cami, 1980?den sonra 12 Eyl?l Alevi k?ylerinin ?zerindeki asimilasyon olay?yla 1982 senesinde yap?l?r. Cami olay?n?n ille de hikayesini ??renmek isterseniz ??yledir: 12 Eyl?l ?lkenin her taraf?nda bask? ter?r? estirirken, r?tbeliler K??k k?y?ne gider. K?y halk?n? k?y meydan?na toplarlar. Ama?lar?, devrimci ve yurtseverlere g?zda?? vermektir. Sorular sorar ve halk? s?k??t?r?rlar. ?stedikleri cevaplar? alamazlar...
Yani umduklar?n? bulamazlar. Bu sefer de k?yle ilgili yap?lmas? gerekenler konusunda yard?mc? olmalar? i?in sorular sorarlar. Kimseden herhangi bir talep gelmez. Bu esnada korkudan m? bilmezlikten mi, veya onlara yaranmak i?in mi pek bilinmez (ismi bizde sakl?) birisi; ?Komutan?m, bizim k?y?m?z?n hi? eksik bir ?eyi yoktur. Sadece camimiz eksik? der. Di?er k?yl?lerin de tepki g?stermesine ra?men, bu s?yleneni komutanlar dikkate al?r. Ve k?yde camiyi yaparlar. Mesele bundan ibarettir. Yay?n hayat?n?zda ba?ar?lar dile?iyle.
Kahramanmara? Elbistan K??k K?y? Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Akif Ke?eli
ÖNCEKİ HABER

?stanbul?da trenler 9 hafta ?al??mayacak

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa