Hamileyken mutlaka yumurta

Hamilelik d?neminde y?ksek d?zeylerde ihtiya? duyulan kolin, folik asit ve riboflavin vitaminlerince zengin olan yumurtan?n, bebe?in ba????kl?k sisteminin g??lenmesinde ve beyninin sa?l?kl? geli?mesinde ?nemli rol oynad??? bildirildi.


Hamilelik d?neminde y?ksek d?zeylerde ihtiya? duyulan kolin, folik asit ve riboflavin vitaminlerince zengin olan yumurtan?n, bebe?in ba????kl?k sisteminin g??lenmesinde ve beyninin sa?l?kl? geli?mesinde ?nemli rol oynad??? bildirildi. Yumurta 6.5 gram kadar y?ksek biyolojik de?ere sahip protein i?eriyor.
G?nde bir yumurta
Tavuk yumurtas?, sat?n al?nabilecek en besleyici ve en ucuz g?da olarak da biliniyor. ?zellikle hamilelik d?nemindeki yetersiz kolin ve folik asit al?m?n?n bebe?in beyin geli?iminin yetersiz olmas?na ve do?um sonras? d?nemde ciddi haf?za anormalliklerine veya kay?plar?na yol a?abildi?i ifade ediliyor. Bu nedenle anne adaylar?na g?nde bir yumurta yemeleri tavsiye ediliyor. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net