27 Ekim 2019 04:00

Yasaklanan Ekoloji Birliği mitinginin gösterdikleri

Paylaş

Ekoloji Birliğinin 26 Ekim’de Ankara Tandoğan’da yapmak istediği miting Ankara Valiliği tarafından, 25 Ekim’de yasaklandı. Valilik 11 Ekim tarihinde kendilerine iletilen miting başvurusuna son güne kadar yanıt vermedi. Böylece, ülkenin dört bir yanında günler öncesinden hummalı bir şekilde “İklim krizine ve ekolojik yıkıma DUR diyoruz” başlıklı mitinge hazırlıklara başlayanlara son güne kadar mitinge izin çıkıp çıkmadığının belirsizliğini yaşattı.

Mitinge izin verilmemesine yönelik Ekoloji Birliğinin ilk açıklamasında antidemokratik yasağa karşı tepki gösterildi. Mitingin yasaklanmasına dönük gerek Ekoloji Birliği yürütme kurulu, gerekse yerellerdeki bileşenleri bu durumu protesto eden basın toplantıları ve açıklamalar yaptı.  

Ekoloji Birliğinin miting kararı ile ilgili görüşü 3 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da yapılan yürütme kurulu toplantısında konuşuldu ilk olarak. Kaz Dağları’ndaki ekolojik yıkıma karşı her geçen gün büyüyen bir tepki vardı o günlerde. On binlerce insan hem bu ekolojik tahribatı protesto etmek, hem de birkaç gün önce başlayan “Su ve Vicdan Nöbeti”ne destek olmak için ülkenin değişik yerlerinden Kaz Dağları’na, Balaban Tepesi’ne gidiyordu. 

Ülkenin baş döndüren bir hızla değişen gündemi içerisinde ekolojik yıkıma kamuoyunun dikkatinin çekildiği Kaz Dağları mücadelesi aslında birçok yerdeki ekolojik yıkım ve talan görüntülerinin de gündem olması bakımından bir ivme yaratabilir miydi? 

Yerel ekoloji mücadelelerinin dayanışması ve ortak mücadele birliği amacıyla 2018 yılı mart ayında Eskişehir’de 60 yerel ekoloji örgütü tarafından kuruluşunu ilan eden Ekoloji Birliğinin yürütme kurulu toplantısında bu sorunun yanıtı tartışıldı. Tartışmalar sonucunda tüm bileşenlerine ülke genelinde Kaz Dağları kadar diğer ekolojik mücadelelerin de katılımıyla büyük bir Ekoloji Mitingi yapılmasına yönelik öneri götürülmesi kararı alındı. 

14 Eylül tarihinde Kaz Dağları mücadelesi ile dayanışma içinde olunduğu mesajını vermek, hem de devam eden Su ve Vicdan Nöbeti’ni ziyaret etmek üzere Çanakkale’de toplanan Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu öğleden önceki oturumunda miting konusunu değerlendirdi. Bileşenlerden gelen görüşler doğrultusunda mitingin 26 Ekim Cumartesi günü Ankara’da yapılması kararı verildi. 

Ne hazindir ki “Her ağacın kurdu özünden olur” atasözünü doğrular nitelikte gelişmeler yaşandı ilerleyen süreçte. Türkiye’deki ekoloji ve emek örgütlerinin dayanışma içerisinde ortak gerçekleştirme çabasına girdikleri mitinge karşı ayak oyunları gecikmedi. Yalan yanlış gerekçelerle, sosyal medya üzerinden açık açık mitinge katılmayın çağrısı yapan birkaç kişinin bu “bozgunculuk” çabasına hiç kimsenin itibar etmemesi ekoloji mücadelesi içerisinde yer alan yaşam savunucularının ve yerel direnişlerin düşünsel anlamda da olgunluğunu ortaya koydu. 

Öte yandan, mitinge dair görüşleri sorulan bazı siyasi parti temsilcilerinin “Tüm ekoloji mücadelelerini destekliyoruz” dedikten sonra kurdukları “ancak” cümlesi de Ekoloji Birliği mitingine destek konusunda gösterdikleri ikircikli tutumun işaretiydi. “Bütün ekoloji mücadele ve eylemlerini destekliyoruz” diyenler, parti programlarındaki ekoloji maddesi ile övünenler Ekoloji Birliğinin Ankara mitingine hemen hemen hiçbir katkıda bulunmayarak samimiyet testinden sınıfta kaldılar.

Bazı illerde ise kendisini “sol-sosyalist-özgürlükçü” gibi tanımlarla ifade eden ve ekoloji mücadelesini önemsediğini her fırsatta ileri süren partiler açıktan “Ekoloji Birliğinin mitingini desteklemiyoruz” diye herhangi bir gerekçe ileri sürmeden miting karşıtı açıklamalar yapabildiler.

Tüm bu karşıt çabalara rağmen Ekoloji Birliğinin mitingine açık destek emek ve meslek örgütlerinden geldi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB mitingi desteklediklerine dair açıklama yaparken, DİSK ve KESK bileşenlerine mitinge olanaklar ölçüsünde katılım çağrısında bulundular. Ayrıca Emek Partisi de tüm örgütlerine gönderdiği yazıda mitinge katılım ve destek çağrısında bulundu.

Her şeye rağmen, Ekoloji Birliğinin ülkedeki tüm ekolojik meselelere dair muhatabın kendisi olduğunu ortaya koyan bu cesur çıkışıyla, irili ufaklı 60 bileşeninin önemli bölümü tarafından yapılan miting çalışmasıyla, emek örgütlerinin konfederasyon düzeyinde desteğini alması ve başta Kaz Dağı olmak üzere diğer ekolojik sorunları gündemde tutmasıyla daha baştan bu mitingin başarılı olduğu söylenebilir.

Bu miting girişimi bir ilk oldu. İlk kez ülkenin dört bir yanından yaşam savunucuları ile emek, meslek örgütleri, siyasi partiler omuz omuza ekolojik odaklı bir mitingde meydana çıkma çabası içinde oldular. Emek, demokrasi ve ekoloji alanındaki saldırılara karşı ortak bir direniş cephesinin oluşturulması bakımından bu miting girişimi Ankara Valiliğinin engellemesine rağmen başarılıdır denebilir. Valilik yasağı bir demokrasi ayıbıdır! Ekoloji hareketinin gelişimini durdurmak bir yana daha da ileri taşıyacak ve ters tepecektir. 

Reklam
Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa