12 Nisan 2019 23:10

Internet sansürü emin adımlarla ilerliyor

Paylaş

Hatırlayacağınız üzere Avrupa Birliği’nin yeni telif direktifi madde 11 ve madde 13’e(son metinde madde 15 ve madde 17) dair yoğun itirazlara rağmen mart ayı sonunda Avrupa Parlamentosu’nda onaylanmıştı. Direktifin karşıtları Madde 13’ün yükleme filtrelerini zorunlu kılacağını ve bunun sansüre yol açacağını belirtmiş ancak direktifin başını çeken AP Milletvekili AxelRoss başta olmak üzere direktifin savunucuları madde 13’ün yükleme filtrelerini zorunlu kılmayacağını defalarca kez iddia etmişti. Onaylanmasının ardından direktifin savunucuları teker teker yükleme filtreleri zorunluluğunu itir‏af etmeye başladı.

Direktifin onaylanmasından bir gün sonra, 27 Mart’ta Lille’deki bir festivalde yaptığı konuşmada Fransa Kültür Bakanı FranckRiester şöyle diyor: Edebi ve Sanatsal Mülkiyet Yüksek Konseyi, HADOPI(Internet’te Fikri Mülkiyetin Korunması ve Dağıtımı Yüksek Otoritesi) ve CNC(Sinema ve Hareketli Görüntü Ulusal Merkezi) ile birlikte önümüzdeki günlerde içerik tanıma teknolojilerinin teşvik edilmesi ve yönetimi için bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma içerik paylaşım platformlarında eserlerin korunması için merkezi rolde olan bu araçların tesirini mümkün kılmalı. Dün kabul edilen direktifin 17. maddesinin tüm etkisiyle işleyebilmesi için bu zaruri. Direktifin mimarlarından AB Komisyonu Delegesi GüntherOettinger ise “prensiplerin oldukça açık olduğunu” ve “yükleme filtrelerinden tümüyle kaçınmanın olanaksız olduğunubelirtti.

Direktifin savunucularından yalan propagandalarına dair itiraflar geledursun AB’de ve diğer ülkelerde Internet’i derinden etkileyecek ve kötüye kullanılmaya oldukça müsait yeni yasalar çıkartıldı, çıkartılıyor. Yeni Zelanda’daki Christchurch katliamının ardından meclis “Nefret Uyandıran Şiddet İçeren Materyallerin Paylaşımı” başlıklı oldukça geniş kapsamlı bir yasayı 18 farklı yasa ile birlikte 45 dakikada onayladı. Yasa belirsizce “nefret uyandıran” olarak tanımladığı materyallerin yayınlanmasına hızla müdahale etmeyen sosyal medya şirketlerine, dosya depolama şirketlerine ve bireylere ağır para ve hapis cezaları getiriyor. Birleşik Krallık’ta Başbakan’ı Theresa May sosyal medyadan bir sosyal medyayı düzenleyecek yasalar geleceğini duyurdu. Hükümet de May’idestekleyecek şekilde “Çevrimiçi Zararlar” başlıklı bir rapor yayınladı. Avrupa Parlam‏entosu ise madde 13’ten bile daha beter sansüre yol açmaya müsait yeni bir yasayı -Terörist İçerik Düzenlemesini- hızla yürürlüğe sokmaya çalışıyor.

Yasaların adlarına bakıp da aldanmayın. Her biri oldukça muğlak bu yasalar iktidarların elinde ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmak için birer araç haline gelmeye oldukça müsait. Böyle yasalar çıkmaya devam ettiği sürece Internet’in muhalif seslerin oldukça cılız çıkabildiği bizdeki RTÜK denetimindeki televizyonların toplamına benzer bir yapıya dönüşmemesi oldukça zor.

(Bu yazı Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanlıdır)

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa