YÖK ve YKS: Sınavı değil bilimi kaldırıyor


27 Ekim 2017 03:55

YÖK, ÖSYM Başkanlığı ile birlikte oturup üzerinde düşünülmemiş sınav şeklini açıkladı: “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)”. YKS için pedagojik ve bilimsel ilkelerle değil “Reis emretti, biz oynadık”, uygulamaya geçinceye kadar “Biz ne karar vermişsek o en iyi sistemdir”, uygulama sonrası “Nasıl olsa yetki bizde, bir daha oynarız” mantıksızlık mantığı ile hareket etmiş gibi gözüküyor.

YKS Birinci Oturum (TYT): Bilimleri Tümden Dışlamak

YGS ve LYS’yi yanlış bulup yerine ilan ettikleri YKS esas olarak temel bilimleri dışlamak üzerine kurulmuş bulunuyor.

Birinci Oturum “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” yani Türkçe (40 soru) ve matematik (40 soru) sorularından oluşuyor.  

“Türkçe testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel matematik testinde; temel matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.”

Yani önceki YGS’de yer alan fen ve sosyal bilim soruları TYT’de tümden çıkarılmış. Bunun gerekçesi olarak da “Adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunmaktadır” denilmektedir. Devamında: “TYT’nin Türkçe ve temel matematik esaslı olmasının ve kapsamında sosyal bilimler ile fen bilimlerinin bulunmamasının sebebi nedir? TYT’de adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesi esastır. Bu kapsamda bu testte Türkçe ve temel matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülmektedir.”

Bu gerekçeler

a) OKULLARDA BİLİMLERİN OKUTULMADIĞINI veya BİLİM BECERİSİNİN KAZANDIRILMADIĞINI mı,

b) YÖK’ün ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARINI (MEB’in program ve yeterliliklerini) DİKKATE ALMADIĞINI mı,

c) YÖK’ün BİLİMSEL BİLGİLERE ÖNEM VERMEDİĞİNİ mi ifade ediyor?

YÖK, “TYT sorularının içeriği adayların tabii olacağı müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.” diyor ama MEB’in yeterlilikleri sadece Türkçe ve matematikten oluşmuyor. MEB; 2/1/2016 tarih ve 29581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” ve “21. Yüzyıl Becerileri” olarak anılan yeterlilik ve becerileri dikkate alarak ortaöğretim için dokuz temel yeterlilik alanı sayıyor:

“1) Ana dilde iletişim,

2) Yabancı dillerde iletişim,

3) Matematik yeterliliği,

4) Bilim ve teknoloji yeterliliği,

5) Dijital yeterlilik,

6) Öğrenmeyi öğrenme,

7) Sosyal yeterlilikler,

8) İnisiyatif alma ve girişimcilik,

9) Kültürel farkındalık ve ifade”.

Eğer YÖK Türkçe ve matematik bilimsel yeterlilikleri de (fizik, kimya, sosyoloji, psikoloji, coğrafyayı…) ölçüyor diyorsa, o halde MEB hatalı bir program uyguluyor demektir. Kaldı ki o zaman üniversitelerde fen edebiyat, temel bilimler fakültelerini ve FKB dersleri ile temel sosyal bilim derslerini de kaldırmak uygun olacaktır.

Açıkça ortaya çıkan bir şey var ise YÖK’ün BİLGİ ve BİLİMİ TEMEL YETERLİLİK olarak görmediğidir.

MYO Yerleştirme Puanları: Fen ve Sosyal Bilim Puanı Yok

MYO’lara TYT puanının asgari 150 olması şartı ile (Birinci aşamadaki Türkçe ve matematik puanı ile) yerleştirme yapılacaktır. Bunun anlamı tüm MYO programları için herhangi bir SOSYAL BİLİM veya FEN BİLİMİ yeterliliğinin GEREKLİ olmadığıdır.

İkinci Oturum ve Lisans (Fakülte) Yerleştirme Puanları: Çaprazlarla Bilimin Alanını Zayıflatmak

Sözel Puan:  (TYT Türkçe + matematik) yüzde 40 + (Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler 1 testi + sosyal bilimler 2 testi) yüzde 60;

Sayısal Puan:  (TYT Türkçe + matematik yüzde 40) + (matematik testi + fen bilimleri testi yüzde 60)

Eşit Ağırlık Puanı: (TYT Türkçe + Matematik yüzde 40) + (Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler 1 testi + Matematik testi yüzde 60)

Dil Puanı: (TYT Türkçe + matematik yüzde 40) + (yabancı dil testi yüzde 60)

Sosyal bilimler 2 testine sadece sözelciler, fen bilimleri testine sadece sayısalcılar girmiş olacak. Yani geçen yıldan kıyaslarsak 2 milyon 265 bin adaydan sadece 514 bini sosyal bilimler 2 ve sadece 450 bini fen testleri (fizik, kimya, biyoloji) soruları ile karşılaşacak.

O halde, ortada sınavlar durduğuna göre acaba kaldırılan veya etkisi zayıflatılan nedir? Yurttaşların sadece yüzde 20’si mi fen bilgisinden veya yurttaşların yüzde 25’i mi felsefeden sosyolojiden haberdar olmalı? Elektrik veya inşaat teknikerlerinin, hakimlerin, öğretmenlerin fen bilgilerine veya mühendislerin doktorların sosyal bilimlere ve felsefeye hiç ihtiyacı yok mu?

Farklı alanlardan tercih yapmak isteyen bir öğrenci aynı gün sabah 80 öğleden sonra 160 olmak üzere 240 soruyu nasıl yanıtlayacak?

www.evrensel.net