11 Haziran 2011 13:24

Sandık başlarında nöbetteyiz!

Paylaş

Seçim günü bugün...
Emek, Demokrasi ve Özgürlük parolasıyla gidiyoruz sandıklara…
Yeni bir sınavda, yine sınamaktayız kendimizi…
Hayatın önümüze koyduğu sorun, ihtiyaç ve görevler devam ettikçe, sınavlarımız da hiç bitmeyecek zaten.
Devrim ihtiyacı var oldukça, hep en “kazık” sınava çalışan öğrencileriz aslında.
Öğrenciyiz; öğrenmeye çalışır, kendimizi sınar ve sonuçta mutlaka biriktiririz…  
Bugün de öyle…
Hayatın ve politikanın dogmatizmin şablonlarına sığdırılamayacağı gerçeğinden hareketle, devrimci özgüven, esneklik ve yaratıcılığın şekillendirdiği bir güçbirliğiyle sınıyoruz kendimizi…
Sonuç ne olursa olsun, mutlaka bir birikimle çıktığımız, çıkacağımız kesindir. Bu sürecin kazanımları da eklenecektir, siyasal birikimimize...    
Blok’un kendisi bir kazanımdır en başta.
Yılların değişmeyen ihtiyacına yanıt üretenlerin, halkların vicdanından çıkan o ortaklaşmacı sese kulak verenlerin yanlış yaptıkları söylenebilir mi hiç?
İki burjuva hegemonik blok arasında işportacı düzeysizlikler piyasasına dönüştürülen seçim sürecinde, geniş kitlelerle buluşabilen tek aykırı ses, bizim Blok’un oldu.
Soldan bakıp burun kıvıranlar, bilsinler ki, tam bir züğürt fodulluğu yapmaktadırlar…
Çalışmalarımıza, etkinliklerimize, mitinglerimize baksınlar.
Dersim’den Mersin’e, İstanbul’dan Hakkari’ye, Diyarbakır’dan İzmir’e kadar… yüzlerce, binlerce faaliyetle halka halka yaratılan o muazzam dinamizmi kim inkar edebilir?
Demokrasi sorunundan ABD karşıtlığına; Kürt sorununun demokratik çözümünden AKP’nin emekçi düşmanı yeni statükoculuğuna; CHP’den seçenek yaratma operasyonundan MHP’nin küflenmiş ırkçılığının teşhirine kadar bir dizi sorun, seçim çalışmalarımızın ana temaları oldu. Ve dahi; devrim, sosyalizm vurgularından imtina etmemiz asla söz konusu olmadı.
Ezilenlerin ve emekçilerin en geniş kesimlerini buluşturabileceğimiz demokrasi eksenli bir programda çerçevesini bulan ama bir ucu hep daha ileriye açık somut bir alternatif oldu Blok...
Geçmiş deneyimlerden de çıkarılacak sonuç ve derslerin ışığında, daha da bileylenecek  devrimci etkinlik ve inisiyatifle birlikte, ihtiyaç durumundaki emek ve demokrasi cephesinin ‘çatı’ örgütüne dönüştürülebilecek olanakları barındıran Blok, bundan sonrası için önemli bir başlangıç olmuştur.
Bundandır ki; seçim sonuçları, bir ‘son’ olarak değil, siyaset sahnesinde yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir.
Bloklu güç birliğimiz ve yarattığı birikimi başlangıç olarak kabul etmeliyiz yani.
Bunu önemsiz bulmak, sloganlarla, ezberlerle kapılarını kapatarak “kendi şahsına münhasır bir dünya”ya mahküm olmuş o çocukluk hastalığıyla malul olmuşlara yakışır ancak!
Hayata yanıt gerekmektedir ve hiçbir yanıt üretmeden oldukları yere çakılıp kalanların akıp giden hayat karşısında ne denli seyirci ve ‘apolitik’ kaldıklarını, bu seçim dönemi vesilesiyle bir kez daha görmedik mi?
Evet, uzun söze gerek yok; devrimci akıl ve ahlakımızın birliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var:
Bugün, halklarımızın ortak geleceğine dönük tek köprüyü kurmaya çalışan akıl, Blok’un aklıdır!
Ahlaki düsturumuz ise şudur: Halklarımızın çıkarı dışında, grup çıkarları da dahil, hiçbir çıkarın aleti olmamak, bu uğurda karşılık beklemeden sonuna kadar ter dökmek, çalışmak, çalışmak...
Geçmişten bugüne aktarılmış geri(ci) koşullanma ve çeperlerden kopamayanlar, işte bu aklın, ahlakın ve terin birliğini, dolayısıyla Blok’un tarihsel önemini anlayamıyorlar.
Anlayacaklar…
Biz tekrarlayalım; Blok’un kendisi çok önemli kazanımdır.
Ve yine, Blok adına sandıklardan çıkacak sonuç, ülkedeki gerçek muhalefetin sandığa yansımış ifadesi olacaktır.
Gerçek budur ve sorun, hiç bir biçimde küçümsenmeyecek bu ‘sonucu’ hemen yarın başlayacak yeni etabın hareket noktası yaparak, daha büyütmektir.
Sonuç ne çıkarsa çıksın küçümsemeyelim.
Küçümsemeyelim ama asla yeterli de bulmayalım!
Bugün sandığa yansıtacağımız ortak toplamımızı, yarından itibaren, mücadele alanlarında daha da aşmak için...
Kendimizi aşmak, sınırlarımızdan taşmak için...
Öğrene öğrene, biriktire biriktire yürüyeceğiz.
Ortak yürüyüşümüzün bugünkü durağı, sandık başları…
Sandık başlarında nöbetteyiz bugün.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa