Gençliğin seçim sorunu ve Emek Partisi

Gençliğin seçim sorunu ve Emek Partisi

Seçimlere bir aydan daha kısa bir süre kalmışken, medyada burjuva partilerinin yalanları, skandalları ve kavgaları sık sık yer almaktadır. AKP-CHP-MHP üçlüsünün liderlerinin videoları, internet sitelerinde paylaşılıp dalga konusu olurken, bu partilerin vaatleri halkın yaşam koşullarını değiştirmede umut olmak şöyle dursun, iyice i

OZAN SEVİN


İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün

9 yılda dış borç 125 milyar dolardan 300 milyar dolara çıktı.

Cari açık 683 milyon dolarken bugün 48,5 milyar dolar.

Türk Telekom’dan Tüpraş’a, Tekel’den, Erdemir’e birçok devlet kurumu, limanı, arazisi özelleştirildi. 1986’dan bugüne özelleştirilen kurumların %80’i AKP döneminde gerçekleştirildi.

Vatandaşın borcu bankalara 6,5 milyar dolarken 2011’de 170 milyar dolara yükselmiştir.

İşsizlik 2002’de %10,3 iken 2011 Ocak ayı itibariyle %11,9 olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı ise son açıklanan rakamlara göre %20,6.Yani her 4 üniversite mezunundan 1’ i istikrarlı bir şekilde iş aramaya devam ediyor.

HES projeleriyle kültür mirasları yok edilirken, dereler yabancı şirketlere satılıyor, doğa tahrip edilmek isteniyor.

Çıkartılan torba yasa ile meslek liselilerin aldığı üç kuruş ücret düşürüldü, staj ve deneme süreleri uzatılarak genç işgücü neredeyse ücretsiz olarak piyasaya sunuldu. Gençlerin sigortaları işsizlik fonundan karşılanırken, patronların sırtı halkın vergisiyle sıvazlanır duruma getirildi. Onların deyimiyle Türkiye, yani üç-beş dolar milyarderi gençliğin omuzları üzerinde yükselmeye devam etti.

Eğitim sistemi skandal sınavlarla delik deşik olmuşken, protesto eden liseli gençler tehdit edildi. Her şehrimize bir “tabela üniversitesi” kuruldu.

Faili meçhul Kürt vatandaşlar asit kuyularından çıkarılırken, dağda Türk ve Kürt gençleri ölmeye devam ederken, siyaset yapmak isteyen binlerce Kürt hapisleri doldururken, Kürt sorunu AKP tarafından “çözülmüş oldu”.

Hal böyleyken AKP halen meydanlarda oy isteyebiliyorsa, AKP iktidarı her koldan önce gençliği vuruyorsa, gençlik buna en net ve sert cevabı vermek durumundadır.

Gerek vaatleri gerekse duruşları itibariyle aynı kalemin farklı rengi durumuna gelen üç parti AKP-CHP-MHP üçlüsünden başka alternatif bir siyasi duruş yokmuş gibi estirilen havaya karşı ise bu sömürü ve zulüm sistemine karşı, halkın birlikteliği ve kardeşliği adına Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu oluşturulmuş ve Emek Partisi de bu blokta yer almıştır.

Blok adaylarının yanında, bağımsız adayların olmadığı bölgelerde ise Emek Partisi çatı parti olarak seçimlere girecektir.

Gençliğin Dili, Sesi Emek Partisi

Emek Partisi, yayımladığı seçim beyannamesiyle gençliğe ve emekçi halka vaat sunmak yerine, sorunları örgütlenerek birlikte çözmeyi gündeme getirmektedir.

Üniversiteler Özgür ve Parasız Hale Getirilecek

ÖSYM lağvedilecek, YÖK kalkacak, okul yönetimleri okul bileşenlerince (öğrenci, öğretmen ve çalışan) seçilecek.

Yurt, ulaşım ve öğrenci yemekhaneleri ücretsiz hale getirilecek.
Özel okullar ve dershaneler kamulaştırılacak. Eğitim laik, bilimsel, anadilde ve parasız gerçekleştirilecek.
Sınav sistemi kaldırılacak, herkes yeteneğine göre seçim yapacağı bir bölüme yerleştirilecek.

Böylece gençliğin etrafını örümcek ağı gibi saran sınav sistemi kıskacı bertaraf edilecek, çalışmak zorunda olduğu için hiçbir genç eğitimden mahrum bırakılmayacak, fırsat eşitliği safsatasından, eşit bir eğitim düzenine geçilecektir.

Kürt Sorunu Çözüme Kavuşacak

Kürt sorununda savaşa ve şiddete son verilecektir. Birlikte yaşamı kabul etmeleri halinde Demokratik Özerklik sağlanarak sorun çözüme kavuşturulacak, tüm milliyetlere anadilde özgürlük getirilecektir.
Hiçbir ülkenin iç işlerine karışılmayacak, hiçbir ülkeye asker gönderilmeyecek barışçıl bir iç ve dış politika izlenecektir.

Sömürüsüz Bir Çalışma Sistemi

Ülkemizde şuan çalışma saati ortalama olarak haftalık 53 saati bulmaktadır. Avrupa’da ise ortalama 40 saati bulmaktadır, halk iktidarında çalışma saati 35 saate indirilecektir.
İşçi, kamu emekçisi ve herkes için grev, genel grev, dayanışma grevi, hak grevi tamamen serbest olacaktır.

Devlet herkese iş sağlanmasını garanti edecek, işsizlere işsizlik ödeneği verilecektir.
Sigortasız, sendikasız ve kölece çalıştırma ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Bütün Bir Halk Ülke Yönetiminde

Merkezi ve yerel yönetimler, her kademede, fabrika, mahalle ve bölge esaslı olarak seçilecek ‘’Halk Meclisleri’’ tarafından yürütülecektir.

Böylelikle temsili demokrasi saçmalığı kelime oyunlarına bir son verilerek bütün bir halk yönetime katılacak, egemenlik gerçek anlamda, kayıtsız şartsız halkın olacaktır.

Bu seçim gençliğin seçimi olacaktır. Çalışırken sömürülen, eğitimde güdülen, savaşlarda ilk önce cepheye sürülen ve öldürülen bir gençlik mi, yoksa başı dimdik, özgür ve geleceği kendi ellerinde olan bir gençlik mi bulacağımızı, vereceğimiz mücadeleler belirleyecektir.

www.evrensel.net