Kırık camlarda hareketli imgeler

Kırık camlarda hareketli imgeler

ETKİLEŞİMLİ düzenlemeler kullanarak hareket, ışık, renk, zaman ve mekan olgularını yeni medya pratikleriyle ele alan Ayşe Gül Süter, bu sergide yer alan düzenlemelerinde deneysel olarak gerçekleştirdiği yeni çalışmalarını izleyiciye sunacak.Serginin çıkış noktasını “herhangi bir yazılım kullanmadan, ‘etkileşim&rsquo

Serginin çıkış noktasını “herhangi bir yazılım kullanmadan, ‘etkileşim’ nasıl tasarlanabilir?; optik algılayıcılar, dokunmatik aygıtlar ve görüntü işleme olmadan da yeni medyanın temel problematikleri söz konusu edilebilir mi?” soruları oluşturuyor. Bu sorular şüphesiz yeni medya sanatı için büyük bir öneme sahip. Özellikle günümüzün etkileşimli düzenlemeleri düşünüldüğünde, çoğu zaman medyumun kendisi bir araç olmaktan çıkıp, “eğlence” hedefli bir amaca dönüşüyor.
Süter “etkileşim”, “izleyici” ve “deneyim” olgularını tek bir medyumun hiyerarşik alanında ele almamak adına, bilinçli bir şekilde kendi teknik bilgisini öteliyor ve “ışık” ya da “hareket” gibi kavramların esasen sanatın özsel nitelikleri olduğuna işaret ediyor.
Gündelik yaşamının bir kısmını otomobil servisinde çalışarak geçiren sanatçı, gün boyunca hasarlı, yanmış ve camları kırılmış araçlar ile karşılaşıyor. Bu kırık camları atölye ortamına taşıyarak ışık ile kimi deneyler tasarlıyor. Üst üste binen ve kırılmış camlarda hareket eden imgeler ise sergideki analog animasyonları ortaya çıkarıyor. Çalışmalarda beliren imgeler izleyicinin bakış açısına göre biçimlendiğinden Süter, etkileşimi medya temelli bir yapıdan gündelik yaşamın içine ve psikolojik bir deneyime doğru kaydırmakta. Sanatçı aynı zamanda yazılım olmadan da kırık bir camın programlanabileceğini göstermiş oluyor.
Ayşe Gül Süter, “Hareket/Motion” adlı ilk kişisel sergisi ile 4 Eylül-29 Eylül tarihleri arasında Pg Art Gallery’de yer alacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net