Boş yere solu işgal etmek ve Rojava devrimi

Boş yere solu işgal etmek ve Rojava devrimi

Bugün Türkiye’de kendini ‘solcu, sosyalist ve komünist’ olarak tanıtan birçok siyasi parti, kurum ve kuruluş var. Bu örgütlerden bazıları teorinin ve pratiğin hakkını veren örgütlerdir. Hakkını vermekten kastım: Bugün ülkemizde bir dizi çözülmeye çalışılan sorun var. En başta Kürtler

Candeniz Yavavlı

Bazıları ise boş yere solu işgal edenlerdir. Hala Kürt denilmesinden bile korkan, diğer dinlere yaşam hakkı tanımayan, empatiden yoksun örgütlerdir. Bu örgütler Kürt meselesinin çözümü ve barış sürecine destek vermek yerine karşı çıkmaktadır. Kürtleri hala yok sayarak, tek dil, tek devlet ve tek bayrak söylemini, sosyalist bir söylem olarak öne çıkarmaya çalışmaktadır. Sosyalizmin temel söylemlerinden biri; ‘Her halk kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir.’ şeklindedir. Kendini sosyalist olarak görenlerin, tekleşme söylemi yerine sosyalizmin temel söylemlerini yerine getirmesi ve dil, din, ırk ayrımı yapmaktan uzak durması gerekir. Eğer bunu yerine getiremiyorsa sosyalist olduğunu söylemekten vazgeçmelidir.

ŞÜPHE DUYMUYORUM, BİLİYORUM!

Kendine sol örgüt diyen grupların neden solcu olmadıklarının ikinci açıklaması da: Katliamın yalnızca bir kesime yapıldığını söylemeleridir. ‘Bir halk eziliyor, katlediliyor, Aleviler dinlerinden dolayı kafaları kesilerek öldürülüyor.’ deniyor. Kuşkusuz bu doğrudur fakat eksik bilgi vardır. Alevilerle birlikte Kürtler de katlediliyor. Bunların sosyalistliğinden şüphe duymuyorum, sosyalist olmadıklarını biliyorum. Rojava halkı seferberlik ilan etti. Rojava halkına maddi manevi yardım etmek, her insanın görevidir. Bugün Türkiye’nin birçok yerinde yardım stantları kuruldu. Bu stantlara uğramanız ve gerçeği ayırt etmeniz dileği ile...


KÜRT HALKI DEVRİM YAPTI

Bilindiği gibi Suriye’de Kürt halkı bir devrim yaptı. Ardından El Kaide’nin uzantısı olan El Nusra tarafından bu devrim baltalanmaya çalışıldı, hala da saldırılar devam ediyor. El Nusra taraftarları din adına kafa kestikleri için, masum çocuk ve kadınları katlettiği için karşı çıkılması gereken bir çetedir. Rojava halkı bu zalim ve vicdansızlara direniyor. Bugün Türkiye Hükümeti bu katillere açıktan destek verdiğini kabul etti. Fakat kendine insan diyen herkes; bu katliamlara göz yuman hükümete ve katil gruplara karşı ses çıkartmalıdırlar.

www.evrensel.net