22 Mart 2013 12:34

Üniversiteler Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı

Üniversiteler Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede alınan kararlar ile üniversitelere yönelik, YÖK başta olmak üzere bütün saldırılara karşı geniş bir mücadelenin hayata geçirilmesi için üniversitelerin bütün bileşenleriyle ortak bir mücadele platformunun oluşturulması il

Üniversiteler Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı

Paylaş
Deniz Ortakçı

ODTÜ’de 18 Aralıkta Başbakan Erdoğan protestosuna yapılan polis şiddetiyle birlikte, ülkenin dört bir yanından pek çok üniversite ODTÜ’ye destek eylemlerinde bulunmuştu.  Başbakan Erdoğan’ın üniversitedeki öğrencileri, akademisyenleri karşısına alan açıklamalarıyla eylemler kitleselleşmişti.

Bu dönemin başıyla birlikte ODTÜ’de öğrenci topluluklarının, kulüplerinin çağrısıyla bir konferans örgütleme kararı çıkmış, bunun da tüm üniversitelerde duyurulmasının ardından bir “Üniversite Konferansı” gerçekleşmişti. Gerçekleşen konferansta üniversitelerde temsiliyet ve demokrasi sorunları, bugüne ilişkin değerlendirmeler ile tüm bunlara dair çözüm önerilerinin sunulmuş, yüzlerce öğrenci topluluğu, sendika temsilcisi ve akademisyeni de bir araya getirmişti.

Üniversitelerde temsiliyetten, demokrasi sorununa;  üniversite-toplum ilişkisinden, yaşam alanlarının yok edilmesine kadar pek çok konunun tartışıldığı konferansın sonuç metninde alınan kararlar yer aldı.


GENİŞ KATILIMLI KONFERANSLAR DÜZENLENECEK

* Üniversite Konferansı, yeni dönemde en geniş katılımla yeni konferanslar örgütlemeyi hedeflemektedir.
* Her yerleşkede üniversiteyi oluşturan öğrenci, akademisyen, çalışan, topluluk, kol, kulüp ve sendikaları merkezine alan Üniversite Konferansları açık çağrılı forum biçimi ile örgütlenecek.
* YÖK tasarısına ve sunulan üniversite modeline karşı geniş üniversite bileşenlerinin katılımını esas alan özyönetim, akademik özerklik ve özgürlük üzerine kurulu bir model taslağı oluşturulacak.
* Barınma, ulaşım ve eğitime ücretsiz erişimin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve alternatif çözümler geliştirilecek.

KAMPÜSLERDE BARIŞ SESİ YÜKSELTİLECEK

* Barış sürecini yükseltecek çalışmalar yürütülecek, barış çağrısı her alanda dillendirilecek.
* Tutuklu öğrencilere ilişkin ve açılan soruşturmalara karşı çalışmalar yürütülecek.
* Ana dilde eğitim talebi batı illerinde de yükseltilecek.
* Cinsiyetçi ve heteroseksist eğitim anlayışına karşı çalışma yürütülecek ve yurtlardan topluluk çalışmalarına kadar toplumsal cinsiyet ve LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) mücadelesi geliştirilecek.
* Yerleşkelerde doğanın haklarının tanınması ve bu konuda ekolojik çalışmaların yürütülmesi bir hedef olarak öne alınacak.
* Yerleşkelerde inanca dair özgürlük alanlarının oluşturulması özgür bir yaşam alanı hedefimizin önemli bir ayağını oluşturacak.

YENİ YÖK YASASINA KARŞI MÜCADELE

* Üniversite -toplum ilişkisini yeniden inşa etmek üniversite bileşenlerinin sorumluğu ve hedefi olacak.
* Katılımdan uzak ve antidemokratik mevcut üniversite yapısının ürünü olan Türkiye Öğrenci Konseyi yönetiminin üniversitelere saldıran anlayışı ve yeni YÖK taslağını öven açıklamaları her fırsatta teşhir edilecek.
* Konferansın iletişiminin sürdürebilmesi için Türkiye çapında haberleşme ve dayanışmaya ilişkin bir ağın oluşturulması öncelikli hedef olacak.
* Konferans tartışmaları ve sonuçlarının yazılı bir bildirge/ kitapçık haline dönüştürülmesi, İnternet üzerinden ve/ veya basılı halde tüm yerleşkelerde dağıtım ve yaygınlaştırılması gerçekleştirilecek. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Yeni Dünya'sıyla Sabahattin Ali

SONRAKİ HABER

Seramik fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa