Gençlik gerçek bir  demokrasi istiyor!

Gençlik gerçek bir demokrasi istiyor!

Gazetemiz Evrensel 20 Ekim itibariyle yenileniyor. Bu yenilenme, mizampajdan başlayarak yeni yazarların eklenmesi ve sayfa sayısının artmasıyla da, geniş emekçi ve gençlik kesimlerine seslenecek daha güçlü bir Evrensel yaratmamız olarak tanımlanabilir. Evrensel’in 18. yaşı, bu 18 yılın da biriktirdikleriyle, daha güçlü bir Evren


***
Sermaye hükümeti AKP’nin içerde ve dışarda savaş politikası, milyonlarca işçi ve emekçiyi, genci istemediği bir savaşın ortasına sürüklüyor.  AKP’nin bölgesel bir güç olma rüyasıyla, ABD’nin emperyalist planlarına bağlı olarak yürüttüğü savaş kışkırtıcılığı, Türkiye’nin her yerinde her milliyetten gencin barış çığlığıyla püskürtülmelidir. Bizler Suriye halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulmasını istiyoruz. Bu nedenle bugün lise ve üniversitelerimizde, atölyelerimizde, mahallelerimizde barışı savunmak, barış için kampanyalar düzenlemek, ölmek ve öldürmek istemediğimizi açıkça ilan etmek önemlidir.

***  
Yeni YÖK Yasa Tasarısı’na karşı güçlü bir karşı çıkışı örgütlemek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. İktidar, YÖK’ün rolünü üniversite senatolarına devrederek, YÖK’ün isminde küçük değişiklikler yaparak eğitim sistemini bütünüyle piyasanın ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmaya çalışmaktadır. Yeni YÖK Yasa Tasarısı eskisini aratacak cinstendir. Hızla başta üniversite öğrencileri olmak üzere, üniversite bileşenleri içinde tasarıyı tartışmalı, “sahte reform değil demokratik üniversite istiyoruz” şiarıyla panel, toplantı, eylem, imza kampanyası gibi etkinlikler yaparak daha geniş bir çevrede bu meseleyi tartışmaya açmalı ve bir karşı çıkışı örgütlemeliyiz.

***  
Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu gerçeği bir tarafta dururken, yapılan zamlarla asgari ücretin her gün eridiğini söylemek abartı olmayacaktır. Milyonlarca gencin, işçinin asgari ücretin insanca yaşanacak bir ücret seviyesine çekilmesi için mücadele edilmesi ve işçilerin yoğun yaşadığı mahallelerde ve atölyelerde böyle bir propaganda yapmamız gerekmektedir. Genç Hayat’a işçilerin yaşam koşullarını yansıtan mektup ve röportajlar gelirken, Genç Hayat’ın da atölye ve semt gençliği içinde okunup tartışılmasını örgütlememiz gerekmektedir.

***  
AKP’nin milletvekili yaş sınırını düşürmesi  popülist bir seçim yatırımıdır. Gençliğin bu konudaki genel eğilimi de 18 yaş sınırının çok aşağıda olduğudur. Sermaye hükümeti AKP, seçim barajları gibi seçme ve seçilme hakkının önüne bir çok engel koyarken, göstermelik uygulama ve yasalarla gençlerin gözünü boyamaya çalışmakta, toplumu gençlerin önünü açtığı ve demokratik haklarını tanıdığı izlenimi yaratmak istemektedir. Yüzlerce öğrenci demokratik seçimleri ve talepleri nedeniyle tutukludur. Milyonlarcası anadilde eğitim hakkını kullanamamaktadır. Gençlerin de oy verdiği seçilmiş milletvekilleri, hukuksuzca tutuklanmıştır. Yök Yasa Tasarısı’yla gençlerin üniversite öğrencilerinin seçme hakkı tamamen ortadan kaldırılmış, ÖTK’lar, sınıf başkanlığına dönüştürülerek, gençlerin talepleriyle şekillenmiş bir eğitim sistemi engellenmektedir. Seçilme yaş sınırının 21’e çekilmesi daha makul olandır. Ama daha da önemlisi biz gençlerin sahte, göstermelik reform ve yasalara karnı toktur ve gençlik gerçek bir demokrasi istemektedir!

www.evrensel.net