Tutuklu tıp  öğrencilerine dayanışma kartı

Tutuklu tıp öğrencilerine dayanışma kartı

TTB ve SES dört ayı aşkın bir süredir Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan tıp ve sağlık öğrencilerine kart gönderdi.Cumhuriyet Meydanı’ndaki Merkez Postane önünde gerçekleştirilen eyleme, Türk Tabipler Birliği Tıp Öğrencileri Kolu, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve SES üyelerinin yanı sıra çok s

TTB ve SES dört ayı aşkın bir süredir Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan tıp ve sağlık öğrencilerine kart gönderdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Merkez Postane önünde gerçekleştirilen eyleme, Türk Tabipler Birliği Tıp Öğrencileri Kolu, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve SES üyelerinin yanı sıra çok sayıda tıp öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek katıldı. Eylemde konuşan Sinem Özşahin, “Sağlık hakkı, eğitim hakkından bahseden herkes ‘ileri’ demokrasiden nasibini almaktadır” derken, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Fatih Sürenkök her zaman tutuklu sağlık öğrencilerinin yanında olacaklarını belirtti. Halkın sağlık hakkı için mücadele veren öğrencilerin yargılandığını belirten SES İzmir Şube Başkanı Dr. Veli Atanur da, hukuksuz tutuklamaların devam ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından tutuklu öğrencilere kart gönderildi. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net