16 Temmuz 2019 10:09

İşsizlik 14 aydır artıyor: 4.2 milyon kişi işsiz

Türkiye İstatistik kurumu mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan nisan dönemi işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.6 düzeyinden, yüzde 13'e yükseldi.

ARŞİV | Fotoğraf: DHA

Paylaş

Türkiye genelinde işsizlik, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.6 düzeyinden, yüzde 13’e yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı ise 14 aydır artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. İşsiz sayısı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı.

İşsizlik oranı 3.4 puanlık artış ile yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.6 puanlık artış ile yüzde 15.0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.3 puanlık artış ile yüzde 23.2 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3.5 puanlık artış ile yüzde 13.3 olarak gerçekleşti. 

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13.8 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 13.8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 74 bin kişi azalarak 28 milyon 40 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.2 puan azalarak yüzde 45.8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.2 puan azalarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 84 bin, inşaat sektöründe 32 bin, hizmet sektöründe 30 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 71 bin kişi arttı.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.0 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi, istihdam oranı ise 1.9 puanlık azalış ile yüzde 46.0 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 481 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.6’sı tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 5.7’si inşaat, yüzde 56,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.7 puan, inşaat sektörünün payı 1.7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.2 puan, hizmet sektörünün payı 2.1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.9

İşgücü 2019 yılı nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 71.8, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 34.5 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 34.2

Nisan 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artarak yüzde 34.2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 23.1 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRMA NEDİR?

Mevsimden kaynaklanan geçici nitelikte etkiler, verinin genel eğiliminin değerlendirilmesini engelliyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırma, mevsim ve takvim etkilerinin istatistiksel yöntemler kullanarak tahmin edilmesi ve eğer anlamlı ise veriden ayrıştırılması işlemi olarak tanımlanıyor.

İŞKUR VERİLERİ İŞSİZLİĞİN ARTACAĞINI GÖSTERİYOR

İŞKUR verilerine göre ise haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 4.4 milyon kişiyi buldu.

Kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayına göre yüzde 8.1’lik artış göstererek göstermişti.

DİSK-AR: GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 6.9 MİLYON

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz sayısı nisan 2018’den nisan 2019’a 5 milyon 872 binden 6 milyon 963 bine yükseldi. Geniş̧ tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 20.1 olarak hesaplandı. Nisan 2018’e göre geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 91 bin arttı.

DİSK’İN İŞSİZLİĞE KARŞI ÖNERİLERİ

DİSK-AR, işsizliğe karşı öneriler sıraladı. Önerilerin birkaçı şöyle:

“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları iyileştirilmelidir. Son üç yılda 600 gün çalışma koşulu kriz döneminde 180 güne indirilmelidir. (HABER MERKEZİ)

 

ÖNCEKİ HABER

Urla'da gözaltına alınan Tiyatro Oyuncusu Orhan Aydın serbest bırakıldı

SONRAKİ HABER

Diyarbakır Barosundan Yargıtay'a ret: Tüm baroları Diyarbakır'a davet ediyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa