04 Temmuz 2019 04:13

İş yerlerinde karamsarlığı yıkacak mücadele potansiyeli var

3 milyon kamu emekçisini 2 milyon emekliyi ilgilendiren TİS görüşmeleri ağustosta başlayacak.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Yaşar POLAT
Haber-Sen Genel TİS Hukuk Sekreteri

Sendikamızın toplu iş sözleşmesine hazırlanırken yürüttüğü çalışmalarından biri de 24-29 Haziran 2019 tarihleri arasında ülke genelinde toplu iş sözleşme sandıkları kurmak oldu. Buradaki temel amaç başta örgütlü olduğumuz iş kollarında olmak üzere tüm emekçilerin beklenti ve taleplerini gündemleştirmek ve işyerlerimizde ortak bir mücadeleyi büyütmekti. Yürüttüğümüz çalışma ve toplantılarda gördüğümüz gerek TRT gerekse de PTT emekçileri açısından talepleri ve sorunları konuşmak öneri ve değerlendirme yapmak herkes için heyecan vericiydi. Sebebi şimdiye kadar TİS sandıklarının kurulup tabandaki tüm emekçilerin taleplerini bizzat kendilerinin dile getirmesiydi.

PTT İŞYERLERİNDE SANDIKLAR KURULDU

Benim Haber-Sen İstanbul 4 No’lu ve İstanbul 5 No’lu şubelerde posta dağıtımı, toplama merkezleri, PTT gişelerinde toplusözleşmeye dair geçmiş dönemlerdeki bilgilendirmeler ve emekçilerin soru cevaplarıyla yürüyen bir işyeri çalışması yaptım. Ağustos ayında yapılacak toplu görüşme için en can yakıcı taleplerini yazdıkları formları TİS sandıklarında topladık. İşkolu olarak TİS taleplerimizi oluşturmada bunların değerlendirmesi önümüzü açacaktır.

BAKAN GİDİNCE SORUNLAR UNUTULUYOR

İşyeri çalışmalarında konuştuğumuz emekçiler, yıllardır yapılan toplusözleşme sürecinde kendilerini bulamamaktan muzdarip olduklarını dile getirdi. Yetki verdikleri sendikaların ilgili bakanın önüne gidince emekçilerin acil olarak çözülmesi gereken sorunlarından uzaklaştıklarını söylediler. Sadece çok küçük zamlarla yetinildiğini, daha derin can alıcı sorunlar varken bunlarla günü kurtardıklarını ifade eden arkadaşlarımızın bize yönelttikleri soru ve değerlendirmeler kıymetliydi. Bizler de çalışanlara bu tür toplu görüşmelerin iki yılda bir değil her yıl yapılması gerektiğini, bunun da ancak gerçek anlamda, emekten ve güvenceli çalışmadan yana tavır alan sendikalarla ve onu kuşatacak emekçilerle yapılabileceğini söyledik. Emekçilerin de her yıl üye olup yetki verdikleri sendikaların çalışanlara ne kazandırıp ne kazandırmadığını irdelemeleri gerektiğini hatırlattık. 

HÜKÜMET VE YETKİLİ SENDİKAYA GÜVENSİZLİK

İşyeri buluşmalarımızda gerçek sendikalara ihtiyaç olduğunu belirterek KESK ve Haber-Sen'e üye olmaya çağırdık. Grevli toplu iş sözleşmeli bir sendikal mücadele hattının büyümesi için birlikte olmanın önemine ve gücüne dikkat çektik. İşyerlerinde konuştuğumuz kamu emekçilerinin sendikalı-sendikasız emekçiler içerisindeki dağınıklığı ve sendikaların çalışanların haklarını savunmadıklarını anlatması, kısa süreye sıkıştırılan toplu iş sözleşme sürecinin yine çalışanların aleyhine bitirileceği endişesi dikkat çekiciydi. Emekçiler de 2020- 2021 yıllarını kapsayacak olan toplu görüşme konusunda ülkenin içinde bulunduğu durum ve sendikaların hükümete yakınlığı nedeniyle krizin yükünü emekçilerin sırtına yükleneceği düşüncesi yaygındı.

Ancak kamu emekçilerinin toplusözleşme tartışmasına olan ilgisi ve ortak taleplerde birleşme eğilimi, bu durumun aksinin mümkün olduğunu gösteriyor. Söz konusu karamsar ve endişeli tablonun yıkılması, umut ve mücadeleyi büyütmesi ise yaygın bir işyeri çalışmasıyla tüm emekçileri kapsayan ortak mücadele tutumuyla mümkün olacaktır.

ÖNCEKİ HABER

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve MTA’da 60 günlük grev süreci başladı

SONRAKİ HABER

Tarlada 20 kuruşa sattığı salatalığı tezgahta 10 katına buluyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa