27 Mayıs 2019 15:31
Son Güncellenme Tarihi: 27 Mayıs 2019 21:42

EMEP’ten "Dersim tabelası" açıklaması: Halk iradesi onaya sunulamaz

Emek Partisi Dersim İl Örgütü, "Dersim tabelası kararı"nın ardından başlayan tartışmalara dair açıklama yaptı: Halk iradesi onaya sunulamaz.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Dersim Belediyesi binasına kayyum tarafından asılan “Tunceli” yazısının yeniden “Dersim” olarak değiştirmesine ilişkin  belediye meclisinin almış olduğu karara ilişkin sosyal medya ve medyada tartışmalar devam ediyor. Valiliğin itirazı üzerine idare mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

EMEP: HALK İRADESİ ONAYA SUNULAMAZ

Emek Partisi Dersim İl Örgütü, 31 Mart'ta Dersim'deki seçimlere Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile giren adayları Mehmet Fatih Maçoğlu ile belediye meclisinin "Dersim tabelası kararı"nın ardından başlayan tartışmalara dair açıklama yaptı.

Duruma ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Emek Partisi Dersim İl Örgütü, “Dersim’de yerel seçimlere girerek belediye başkanlığını kazanan TKP Dersim adının, belediyenin borçlarından daha önemli olmadığına karar vermiş ve belediye meclisinin aldığı kararı ‘yersiz’ bulmuştur! Kısa tarihin bir hatırlatması olarak şunu öncelikle belirtelim: 2004 yerel yönetim seçimlerinde belediye kazanıldıktan sonra tabelasında ‘belediye sarayı’ yazılan tabelanın ‘sarayı’ kısmı kaldırılarak belediye yazısı kalmıştır. 2013’te ise halk meclisinin kararı gereği belediye binasına Dersim Belediyesi tabelası asılmıştır. Belediyeye kayyum atanmasıyla birlikte, kayyumun ilk icraatı halkın iradesi olan Dersim Belediyesi tabelasını kaldırmak olmuştur. Bilinmelidir ki Dersim adı tarihsel bütünselliği içerisinde ele alındığında ‘marjinal’ bir siyasal alana sığdırılmayacak kadar anlamlıdır. Bugün bakımından demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesi veren her siyasal oluşumun bu tarihsel sürece sahip çıkmak gibi bir görevi vardır. Dersim adı, başta Kürt halkı olmak üzere, ezilen halklar ve sosyalizm mücadelesi içerisindeki yeri yadsınamayacak kadar önemlidir. Dolayısıyla; Dersim isminin özgün ağırlığı hiçbir yerel amirin inisiyatifine bırakılamaz. Halk adına hareket ediyorum diyenler, halkın iradesini hiçbir onaya sunamazlar. Sunulacak bu onaylar da Dersim halkı nezdinde yok hükmündedir” denildi. 

DERSİM'DE "TABELA" TARTIŞMASI: KİM, NE DEDİ?

SMF: SIRADAN BİR İSİM TARTIŞMASINA İNDİRGENEMEZ

Dersim’de basit bir isim tartışması yürütülmediğine dikkat çeken Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Merkezi Yürütme Kurulu da yaptığı açıklamada, inkara ve asimilasyona karşı “Dersim savunulmalıdır” dedi.

“Dersim Savunulmalıdır” başlıklı yazılı açıklamada, “Federasyonumuzun devrimci, halkçı yerel yönetimler programı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Dersim Belediyesi, belediye meclisinde aldığı kararla kayyum tarafından indirilen Dersim Belediyesi tabelasını tekrar asma kararı almıştır. Kararın kamuoyuna yansıması akabinde ırkçı, faşist ve şoven yapılanmaların başını çektiği bir linç kampanyası örgütlenmiş, kurumumuz ve belediyemiz itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır” denildi.

"KAYYUM İLK OLARAK TABELAYI İNDİRDİ"

Dersim’in Osmanlı'dan günümüze egemenlerin inkâr, asimilasyon ve katliam politikalarının hedefi durumda olduğu belirtilen açıklamada, Dersim'in inkarcı, tekçi anlayışa karşı direnmeye devam ettiği belirtilerek, "Dersim Belediyesi'nin AKP/Erdoğan iktidarı tarafından zorla gasp edildiği, kayyum/vali eliyle yandaşlarına peşkeş çekildiği, milyonlarca lira borçlandırıldığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Özel bütçelerle fonlanan sosyal medya trollerinin, AKP medya yazarlarının yalan propagandalarının aksine kayyum yönetimi Dersim Belediyesi'ni talan etmiş ve Dersim'in siyasal, sosyal ve inançsal kimliğine saldırmıştır. Kayyum/vali gasp ettiği belediyeye gelir gelmez ilk iş olarak Dersim tabelasını indirmiştir. Bu; inkârın, asimilasyonun yeniden dışa vurumuydu. Kayyum tahribatına karşı bugün Dersim Belediyesi, belediye meclisinde aldığı kararla tekrar ‘Tunceli’ yerine Dersim tabelasını asma gibi oldukça doğru ve yerinde bir karar almıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dersim Belediyesinin aldığı kararın "Sadece bir isim değişikliği değil faşist diktatörlüğün katliamcı anlayışına, gaspçı-talancı zihniyetine karşı siyasal bir duruşu ifade ettiği" ve bu anlamıyla “tarihsel ve politik” olduğu belirtildi.

"SIRADAN BİR İSİM TARTIŞMASI DEĞİLDİR"

Tartışmaların sıradan bir isim tartışmasına indirgenmemesi uyarısında bulunulan açıklamada şunlar belirtildi:  “Tarihsel ve siyasal anlamıyla birlikte aynı zamanda bir hesaplaşmanın imgesidir. Çünkü egemenler cephesinden Dersim’de yaşanılan katliam, bir ‘aydınlanma hareketi’ ve ‘medenileştirme projesi’ olarak tasvir edilerek meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Katliam ‘Cumhuriyetin’ önündeki ‘çıbanbaşı’ olarak ele alınarak on binlerce insanın katledilmesine dayanak olarak sunulmuştur. Bu sömürgeci anlayış, gelinen aşamada katliamlarla ve soykırımlarla öykünerek Dersim’i bu vesileyle tekrardan hedef haline getirmiştir. Bu bağlamda belediye ve meclis üyeleri tarafından kamuoyuyla paylaşılan karar hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde yerinde bir karardır. Ve kadim kentin siyasal, kültürel ihtiyaçlarına da somutta verilen bir cevaptır. Dersim Belediyesi ve meclis üyelerinin ortaya koyduğu irade devrimci bir iradeyi yansıtmaktadır. Bu iradeyle dayanışma, güç katma tarihsel bir sorumluluktur. Ki bu verili durum Dersimlilerle sınırlı değildir. Coğrafyamızda ötekilerin, gadre uğrayanların, ezilenlerin problemidir. Linç kampanyalarıyla meşru kılınmak istenen tüm katliam ve baskılardır. İnkâra, asimilasyona ve katliamlara itiraz bastırılmak istenmektedir. Bugün koparılan yaygaranın arka planı budur.

Dersim’de yaşanan gelişme yerel yönetim çalışmalarımızın siyasal duruşunu da ifade etmektedir. Hakim sınıfların Dersim'e dayattığı yaşam tarzına karşı Dersim'in dilini, kültürünü, sosyal ve siyasal yapısını savunmak temel görevler arasındadır. Ekonomik ve sosyal alan örgütlenmesi siyasetten kopuk değildir. Siyasal bir zemin üzerinden açığa çıkardığımız deneyimler bir bütünlük içerisinde değerlendirilmelidir. Yine sorun sadece Dersim sorunu da değildir. Coğrafyamızda tarihsel süreç içerisinde yaşanan katliamlara-soykırımlara karşı açıktan tavır almak, katliamları mahkûm etmek ve resmi ideolojinin resmi tarih-ulus tezlerine karşı hakikati savunmak ertelenemez bir görevdir.

DERSİM HALKIYLA DAYANIŞMAYA ÇAĞRI

Devrimcilerin ileri doğru attığı her adım karşı-devrim cephesinde rahatsızlığa, tedirginliğe neden olmaktadır. Bu nedenledir ki Dersim kararının basına yansımasıyla birlikte başta Aydınlık/Vatan Partisi, ADD, MHP, İYİP gibi ırkçı-faşist yapılanmalar-partiler tarafından Dersim yine hedef haline getirilmiştir. Dersim'i, Dersimlileri ve kurumumuzu tehdit etmeye varacak kadar pervasızlaşan bu ırkçı-faşist güruhun linç kampanyasının akabinde kayyum/vali direktifi ile Dersim Belediye meclisinde alınan kararın durdurulması için mahkemeden alelacele karşı karar çıkarılmıştır. Tüm bu gelişmelerle beraber, kurumumuz illegal örgütlenmelerle ilişkilendirilmeye çalışılarak hedef durumuna getirilmiştir. Demokratik, devrimci ve sosyalist perspektifle hareket eden SMF bu komplo teorilerini boşa çıkaracaktır. Meşruluğumuzu silikleştiren ve politik çalışmalarımızı zayıflatmaya yönelik girişilen bu kampanyaya karşı örgütlü mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Belirtmek isteriz ki devrimcilere savrulan tehditler nafiledir ve kurumumuz tüm gücüyle bu ırkçı-faşist anlayışlarla mücadele edecek kararlılıktadır. Bir kez daha Dersim kararını alan Dersim Belediyesinin yanında olduğumuzu belirtiyor, ırkçı-faşist, ulusalcı, şoven anlayışlara karşı tüm devrimci-demokratik kamuoyunu Dersim halkı ve Dersim Belediyesi ile dayanışmaya davet ediyoruz.”

TKP: TABELANIN DEĞİŞTİRİLMESİNİN GÜNDEME GELMESİ YERSİZ OLMUŞTUR

Türkiye Komünist Partisi belediye meclisi toplantısında alınan kararla ilgili süren tartışmalara ilişkin açıklamasında "tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur" dedi. TKP'den yapılan açıklamada "Tüm kaynakları tüketip, ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede bu görev için tek bir saati bile en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyorken Türkiye Komünist Partisi açısından tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur. Türkiye Komünist Partisi için Dersim'de gerçekleştirilmeye çalışılan belediyecilik deneyimini değerli ve önemli kılan ve kılacak olan para babalarının değil emekçilerin çıkarlarını gözeten, tüm Türkiye'de halkçı bir belediyeciliğin mümkün olduğuna dair umudu büyüten, emekçileri birleştiren adımlar atılmasıdır. TKP’nin ilgilendiği budur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise Fatih Maçoğlu’ya dönük karalama kampanyası başlatıldığını belirtilerek, "Türkiye’de “Dersim” sözcüğü bir tek halka yasak. Devlet kurumları dilediklerinde Dersim adını kullanacak, Cumhurbaşkanı istediği zaman Dersim diyecek, başka siyasi partiler kente geldiklerinde yurttaşlara “Dersimliler” diye hitap edecek ama halka bu sözcük yasaklanacak! Bunun anlaşılır bir tarafı bulunmamaktadır" denildi.

MAÇOĞLU: VALİLİĞİN KARARINA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 23 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında valiliğin kararına göre hareket edeceklerini açıklamıştı. Maçoğlu ayrıca “Bizim burada yaptığımız ‘Dersim’ adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi” demişti.

Maçoğlu toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Yaptığımız belediye meclisi toplantısı sırasında önergeyle bu yönde başvuru yapıldı. Belediye meclisinde arkadaşlarımızın çoğunun oylarıyla bu önerge kabul edildi ve bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor. Valilik onayından sonra hareket ediliyor yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra alınan kararlar için harekete geçiliyor. Valilik onaylamazsa zaten karar uygulanamaz.

Maçoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bizim burada yaptığımız ‘Dersim’ adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi. Şunu belirtelim; bizim verdiğimiz, uyguladığımız bir karar yok. Alınan belediye meclisi kararı, il makamına gönderildi. Sonucunu bekleyip, göreceğiz yani il makamının oluruna göre de davranacağız.” (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

CHP, tazminat hakları için direnen Uzel Makina işçilerini ziyaret etti

SONRAKİ HABER

Eğitim Sen İstanbul ve Samsun'da 23 Kasım Ankara mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa