09 Aralık 2018 16:53

'Kadriye Moroğlu Lisesl öğrencilerine verilen ceza kaldırılsın'

İHD ve Eğitim Sen İstanbul Şubeleri, Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesinde yaşanan tacizi protesto eden öğrencilerin cezalandırılmasını kınadı.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

İHD İstanbul Şubesi Çocuk Hakları ile Eğitim Hakları Komisyonları ve Eğitim Sen İstanbul Şubeleri, Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik eğitim hak ihlaline ilişkin dernek binasında basın toplantısı düzenledi. İHD Şube Binasında “Tacizi görmezden gelmek suçtur. Protesto etmek cezalandırılamaz” pankartı asıldı. Açıklamada, öğrencilere verilen disiplin cezasının derhal kaldırılması talep edildi.

‘5 ÖĞRENCİYE, 5 GÜN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİ’

Ortak açıklamayı Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı Özlem Tolu okudu. Tolu, "Konunun basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından okulun hemen tüm öğrencileri durumu protesto etti. Tacizle suçlanan öğretmen ise başka bir okulda görev yapmak üzere yer değişikliğine tabi tutuldu. Protesto sonrasında, öğrenciler 'izinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek' iddiasıyla okul disiplin kurulu tarafından ifadeye çağırıldı. Bu noktada 18 yaş altında çocukların vekilleri ya da ebeveynleri olmadan ifadelerinin alınamayacağından hareketle hem Eğitim Sen avukatı hem de Baro Çocuk Hakları Komisyonu tarafından öğrencilere refakat edilebileceği bilgisi verildi. Ancak öğrenciler yalnız ifade vermeyi tercih etti. Disiplin kurulunun neredeyse tüm okul öğrencilerinin katıldığı böyle haklı bir protestoyu birkaç öğrencinin izinsiz gösterisi biçiminde sorgulaması aslında okulda yaşanan taciz vakasının kamuoyu tarafından duyulmasına bir tepkiydi. Bu tepki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün etkisiyle büyüdü ve 5 öğrenciye okuldan 5 gün süre ile okuldan uzaklaştırma cezası verildi” dedi.

“Eğitim Sen Avukatı Metin İriz aracılığıyla itiraz süresi içerisinde cezaya itiraz edilerek disiplin cezasının kaldırılması talep edilmiştir” diyen Tolu, “Bundan sonraki süreç şu ana kadar olduğu gibi ilgili şubemiz Eğitim Sen 7 No'lu Şube, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, İHD Çocuk Hakları Komisyonu ve İHD Eğitim Hakları Komisyonu tarafından titizlikle takip edilecektir" diye belirtti.

‘YASALARA AYKIRI’

Tolu, hiç kimsenin görmezden gelmemesi gereken taciz gibi önemli bir olayı protesto ettikleri için öğrencilere ceza verilmesinin Çocuk Hakları Sözleşmesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına, Anayasaya, Anayasa Mahkemesi Kararlarına, Milli Eğitim Temel Kanununa ve Danıştay'ın üretmiş olduğu içtihatlara aykırı olduğuna dikkat çekti. Tolu, "Okul içinde cereyan eden bir olaya dair icra edilen bu faaliyet açık ki TCK md. 26/1 kapsamında bir hak kullanımından ibarettir ve ceza verilmesi doğru değildir" diye kaydetti.

Tolu konuşmasını şöyle sürdürdü: Bu sürecin basına ve sosyal medyaya yansıması ile aslında Milli Eğitim Bakanlığının okullarda uyguladığı disiplin yönetmeliğinin öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarelerine nasıl hukuksuz bir uygulama yarattığının da fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hukukçular ve bakanlık yetkilileri bu konuyu ivedilikle incelemelidir. Zira Milli Eğitim Temel Kanununda veya herhangi bir eğitim ve öğretim kanununda disiplin cezasına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Disiplin cezasına dayanak yönetmeliğin kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. Kanunsuz ceza uygulanması söz konusudur. Bu durum ülkenin birçok okulunda haksız ve kanunsuz biçimde öğrencilerin cezalandırılmalarına yol açmaktadır.

Taciz, tecavüz ve kadına yönelik şiddet suçlarına karşı izlenen yolun siyasi bir tutum olduğunu vurgulayan Tolu, "Çocuklarımızın bu durumu yaşamasının en önemli sebepleri arasında, topluma dayatılan gerici eğitim anlayışı, çocuk ihmal ve istismarcılarına karşı cezai yaptırımların neredeyse olmayışı, çocuklara ve kadınlara karşı koruyucu/önleyici tedbirlerin hayata geçirilmemesidir. Kadın cinayetlerinin, tacizin, çocuk istismarının normalleştirilmeye çalışıldığı süreçler yaşıyoruz. Hükümetin, başta Ensar Vakfı olmak üzere ülkede yaşanan cinsel istismarların üzerini örtmeye yönelik açıklamaları, cinsel istismar ve cinsel saldırıların artmasına yol açıyor" dedi.

İstanbul Eğitim Sen Şubeleri, İHD İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu ve İHD İstanbul Şubesi Eğitim Hakları Komisyonu adına Tolu taleplerini şöyle sıraladı:

- Uzaklaştırma kararının geri alınması
- Çocukların okula dönerek eğitimlerine ara vermeden devamının sağlanması
- Öğrencilere bu hukuka aykırı cezayı verenler hakkında disiplin soruşturması başlatılması, çocuk istismarının önlenmesi için acil ve etkili tedbirler alınması
- Anayasa ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, çocuk hakları ve eğitim haklarının eksiksiz temin edilmesi
- Başta kadın ve çocuk istismarı vakaları olmak üzere faillerin cezasızlıkla ödüllendirilmeyip gerekli yaptırımların uygulanması. (İstanbul/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Karamollaoğlu: Asgari ücret yoksulluk sınırına çıkarılmalı

SONRAKİ HABER

Annelere ücretsiz ulaşım Sayıştay onayını bekliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...