09 Ekim 2018 03:25

ÇAYKUR’da mevsimlik işçinin çilesi bitmiyor

ÇAYKUR geçici kadroda çalışan işçileri 180 gün iş günü dolmadan bir bir kapı önüne koyuyor

Fotoğraf: Fırat Turgut/EVRENSEL

Paylaş

Gençağa KARAFAZLI
Rize

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) geçici kadroda çalışan işçileri 180 gün iş günü dolmadan bir bir kapı önüne koyuyor. ÇAYKUR işçileri, bir taraftan 180 gün sözü veren Hükümete, bir taraftan ÇAYKUR yönetimine diğer taraftan ise Öz Gıda-İş’e tepki gösteriyor.

Seçimlerden önce AKP Hükümetinin vaatleri arasında, kamuda çalışan geçici işçilerin 120 gün değil 180 gün çalıştırılacağı yer almıştı. Bunun üzerine ÇAYKUR’da da Kamu-İş ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında imzalanan bir protokolle mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 180 gün olarak belirlendi. Ancak protokolün içeriği konusunda işçiler bilgilendirilmeyince o tarihlerde sosyal medya üzerinden, 180 gün çalıştırılacak olanların iktidara yakın kişilerden oluşacağı iddia edilmişti. Bu iddialar karşısında ÇAYKUR ise “Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 180 gün olarak belirlenmiş ve çalışma şartlarına uymayanların bu haktan faydalanamayacakları ve bu kişilerin 120 günü doldurduktan sonra hizmet akitlerinin askıya alınacağı taraflarca kabul görmüştü. Ancak tüm bunlara rağmen zaman zaman özellikle sosyal medya üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmış ve mevsimlik işçilerin 180 gün çalıştırılmayacakları şeklinde dedikoduyla beraber algı operasyonları yürütüldüğünü görüyoruz. Bu asılsız iddia ve dedikodulara itibar edilmemesi gerektiği özellikle vurguluyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı.

İŞÇİLER 180 GÜNÜ DOLDURMADAN KOVULDU

2018 yılı 3. sürgün yaş çay döneminin sonuna gelindiği şu günlerde işçiler sosyal medya üzerinden sıradan gerekçelerle işlerine son verildiğini duyurdu. Sosyal medyada bu haberlerin yer alması sonucu ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün yaş çay fabrikalarına talimat yazısı gönderdiği öğrenildi. Fabrikalara gönderilen yazıda “Öz Gıda-İş Sendikası ile yapılan anlaşma şartlarına göre mevsimlik işçilerin hangi şartlarda çalıştırılacağı belirtilmiştir. ‘O kampanya döneminde para cezası alanlar, kampanya döneminde aldığı izin ve istirahatleri toplamı 15 günü aşan (iş kazası, meslek hastalığı ve analık nedeniyle alınan istirahatler ile heyet raporuna dayalı istirahatler hariç), teşekkülce, kampanya dönemi işçi alımı için tespit edilen süreden sonra işe alınan, verilen işi layıkıyla yapmayan ve hizmetinden yeterince yararlanılamayan işçilerin çalışma süresi 120 günden az olmamak üzere işverence belirlenecek olup bu işçiler için 180 gün şartı aranmaz’ şartlarını taşımayan mevsimlik işçilerin iş akitlerinin askıya alınmasında fabrika müdürlerine yetki verilmiştir” denildi.

İLK ATILANLAR EKSPERLER OLDU

2018 yılı yaş çay kampanyasının sonuna gelinirken 180 gün doldurmadan kapı önüne konan ilk işçiler eksperler oldu.

Birçok çay fabrikasında görevli eksperler yaş çay kampanyası süresince randımansız çay aldıkları gerekçesiyle iş akitleri askıya alınarak 180 gün çalışma sürelerini doldurmadan kapı önüne konuldu. Bu duruma tepki gösteren eksper üyesi oldukları Öz Gıda-İş Sendikasının kendilerine, sahip çıkmadığından sitem etti.

HANİ O VERDİĞİNİZ SÖZLER?

Protokolün içeriğinde yer alan ancak işçilerin haberi dahi olmadığı protokol maddelerinde yer alan gerekçelerle kapı önüne konan sadece eksperler değil. İmalatta çalışan işçiler de bir bir kapı önüne konuluyor. İktidara “Hani o verdiğiniz sözler” diye seslenen işçiler, “Yasal hakkımız olan istirahat ve izin gibi haklarımızı kullanmak neden suç olarak görülüyor? Bu nasıl bir protokol? Protokolde yer alan bir maddeye göre ‘verilen işi layıkıyla yerine getirmeyenler’ gerekçe gösterilerek iş akdimiz son buluyor. bu nasıl bir anlayış” diye tepki gösterdi.

ÇAYKUR işçileri, önümüzdeki günlerde de işten atmalar beklediklerini söyledi.

DİSK/GIDA-İŞ: İŞÇİLERİN İRADESİ ÇİĞNENİYOR

Öz Gıda-İş’in böyle bir protokole imza atmasının şaşırtıcı olmadığını belirten DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, “Çok şaşırtıcı değil. Çünkü Öz Gıda-İş Sendikası işçilerin talebiyle ve onların mücadelesiyle ÇAYKUR’da örgütlenmedi. AKP iktidarı, yerel yönetimler, il ve ilçe başkanları, AKP teşkilatları, Öz Gıda-İş Sendikası’nın teşkilatları gibi çalıştı. Bakanlık da bu sürecin bir parçası oldu. Öz Gıda-İş’in ÇAYKUR yetkisi karşısında hem AKP iktidarına hem de ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne vermiş olduğu sözler bir bir yerine getiriliyor. Üç dönemdir ÇAYKUR işçilerinin iradesini çiğneyerek, işçilerin söz ve karar alma süreçlerini işletmeyerek, bütünüyle ÇAYKUR Genel Müdürlüğüyle imzalanmış sözleşmeler bu işin bir danışıklı dövüş olduğunu açığa çıkarıyor. İşçiler de bunun farkında. Fakat siyasal baskı, işsizlik korkusu işçilerin sendika seçme özgürlüğünün önünde engel olarak duruyor. Adı değişse de ÇAYKUR’da işçilere ihanet etme geleneği devam ediyor” diye konuştu.

Öz Gıda-İş’in imzaladığı bu protokolü derhal kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirten Aslan, “İşçilere özeleştiri vererek bu protokolden imzasını geri çekmeli ve iptal etmelidir. İş akitleri fesh edilen işçiler hiçbir hak kaybına uğratılmadan işe başlatılmalıdır” dedi.

180 günün de mevsimlik işçilerinin sorunlarını çözmeyeceğini dile getiren Aslan, “Bütün mevsimlik işçilerin kadroya alınması, iş güvencelerinin sağlanması, işçilerin endişe duymadan ÇAYKUR’da çalışması, temel talebimizdir. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, fabrika müdürleri ve amirler partizanca tutumlardan vazgeçmeli, anayasaya ve yasalara uymalıdırlar. Bu durumu değiştirecek olan ÇAYKUR işçileridir. ÇAYKUR işçileri kendilerinin söz ve karar sahibi olmadıkları bir sendikada, bu sorunları yaşamaya devam edeceklerdir. Tüm ÇAYKUR işçilerini sendikamız Gıda-İş’te birleşmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

TEKGIDA-İŞ: BU HAKSIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Yaşananlara tepki gösteren Tekgıda-İş Sendikası Rize Bölge Başkanı Ziya Aksoy da “Öz-Gıda-İş’in ÇAYKUR ile yaptığı sözleşme tam anlamıyla ihanet sözleşmesidir. O yapılan sözleşmede yani protokol maddelerine baktığınızda baştan işin rengi belliydi. İdarenin, istemediği işçileri o maddelere atıfta bulunarak 180 gün çalıştırmadan kapı önüne koyması. Bugün yaşanan budur. Tehdit ve baskılar sonucu ÇAYKUR’da hukuk dışı bir yöntemle yetkili kılınan sendika işçileri bir kez daha sattığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Protokole ‘verilen işi layıkıyla yapamayan ve hizmetinden yeterince yararlanamayan’ maddesi eklenmiş, sendika da buna imza atmış. Bu yapılanlar işçilere haksızlıktır ve kabul edilemez” dedi.

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

TMMOB: Balçova Belediyesi hukuka uymuyor, halkı kandırıyor

SONRAKİ HABER

Eğitim Sen İstanbul ve Samsun'da 23 Kasım Ankara mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa