14 Mayıs 2018 15:17
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 15:30

JMO: Geçici görevlendirme adı altında, kurumların içi boşaltılıyor

Jeoloji Mühendisleri Odası: Gerekçe gösterilmeden uzun süreli geçici görevlendirme adı altında sürgüne gönderilerek kurumların içi boşaltılıyor.

JMO: Geçici görevlendirme adı altında, kurumların içi boşaltılıyor

JMO logosu

Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri AO’da son zamanlarda rotasyon adı altında sürgünlerin arttığına dikkat çeken TMMOB’ye bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetimi Kurulu, “Hiçbir gerekçe gösterilmeden uzun süreli geçici görevlendirme adı altında sürgüne gönderilerek kurumların içi boşaltılmaktadır” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri AO’da son zamanlarda adeta bir personel kıyımı yaşanmaktadır.
Madencilik faaliyetlerinde ruhsatlandırma ve denetim hizmetlerini yürütme ile görevli olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile, ham petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini yürüten bir kamu kuruluşu olan Türkiye Petrolleri AO’da (TPAO) bütün yönetim kademelerinde son dönemlerdeki görevden alma operasyonları, bu defa yüzlerce mühendis ve idari personelin kurum dışına gönderilecek olması ile bir personel kıyımına dönüştürülmüş bulunmaktadır. MİGEM ve TPAO’da çalışan mühendisler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlarına hiçbir gerekçe gösterilmeden uzun süreli geçici görevlendirme adı altında sürgüne gönderilerek kurumların içi boşaltılmaktadır. Madencilik ve petrol gibi farklı alanlarda çalışan yüzlerce mühendisin istekleri ve uzmanlık konuları dışında farklı alanlarda geçici göreve gönderilmesi ile bir yandan kurumsal hafıza yok edilirken, öte yandan edinilmiş mesleki ve kurumsal birikim de heba edilmekte, nitelikli personel atıl hale getirilmektedir.”

BU PERSONEL KIYIMI İLE NE AMAÇLANMAKTADIR?

“Gerek bakanlığın gerekse söz konusu kurumların faaliyet alanları ile ilgisi olmayan kişilerin en üst düzey yönetici olarak atanmalarından sonra hızlanan; hiçbir kurala ve devlet geleneğine uymayan bu keyfi personel rotasyonunun neye hizmet ettiğini anlamak mümkün değildir” denilen açıklama şöyle devam etti: “Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmak üzere, MİGEM ve TPAO genel müdürlerine soruyoruz: kurumların asli görevlerinin yerine getirilmesinde zafiyet yaratacak olan ve yüzlerce teknik ve idari personeli mağdur edip kurumsal hafızayı yok eden, bir bakanlık bünyesinde şimdiye kadar görülmemiş ölçüdeki bu personel kıyımı ile ne amaçlanmaktadır? Madencilik sektöründe düzenleyici ve denetleyici bir kurum olan ve Soma, Ermenek, Elbistan gibi maden iş kazaları/cinayetlerinde sorumluluk payı olduğunu düşündüğümüz MİGEM’in, yetişmiş personelin kurumdan gönderilerek içinin boşaltılmasının, bunun yerine sözleşmeli personel ve diğer kurumlardan geçici personel nakli ile denetleme görevinin yürütülmeye çalışılmasının daha fazla denetim zafiyeti yaratacağını, bu eksikliğin de önümüzdeki günlerde maden iş yerlerinde ciddi iş kazalarına davetiye çıkaracağını biliyor musunuz?  İş cinayetleri konusunda ülke olarak sicilimizin kabarık olduğu, nisan 2018 ayında 177 kişinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği ülkemizde, bu olumsuz tabloyu daha da büyütecek ve maden işyerlerinde deneyimsiz ve geçici personelle yapılacak iş ve işlemlerle bu olumsuz tablonun daha da artacağı dikkate alındığında yapılan bu işlemlerle neyi amaçlıyorsunuz?”  

GÖREV VE DENETİM KAPASİTELERİNİ YOK EDECEK UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLSİN

“Bu uygulama, son çıkarılan ve bakanlıkların görev ve yetkilerinin, personelinin, teşkilat yapılarının KHK’ler ile değiştirilmesine ilişkin yetki kanunu kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kamuoyundan gizlenerek bugünden başlatılan fiili bir değişikliğin ilk aşaması mıdır?” sorusunun yöneltildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının farklı birimlerinde görev alan personelin,  kendi istekleri dışında hiçbir gerekçe gösterilmeksizin uzmanlık alanları dışında, faaliyet gösteren kurumlara gönderilmeleri ile ne tür bir kamusal yarar beklenmektedir?
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, sorularımıza cevap bekliyor; MİGEM ve TPAO’da sürdürülen personel kıyımını kınıyor; yarın yerlerinde kalıp kalmayacağı belli olmayanları kurumların görev ve denetim kapasitelerini yok edecek uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Cerrahpaşa'da bölünmeye karşı cerrahi dikiş

SONRAKİ HABER

Doğanşehir halkı 9 yaşındaki çocuğun istismarına tepki gösterdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa