Sağlık fakültelerinde neler eksik?

Sağlık fakültelerinde neler eksik?

Hemşirelik bölümü öğrencisi Sağlık Bilimleri Fakültesi sıkıntılarını yazdı.

Hemşirelik Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi
Çukurova Üniversitesi

Birçok bölümde akademik ve staj sorunlarının olduğunu göz önüne alırsak Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de bazı sıkıntıları var. Bunların birkaçı; bazı hocaların dersi slaytla anlatıp geçmesi, öğrencilere herhangi bir konuda yardımcı olmaması, staj zamanı sadece kılık, kıyafet ve yoklamaya önem vermeleri, stajda öğrenimin ikinci planda olması... Staj karşılığında ücret vermemeleri öğrenciyi köle gibi çalıştırmalarından başka bir şey değil. Tabii ki bunların hiçbirini istemeyiz ama yönetimin bu konuları değerlendirmesi, düşünmesi, uğraşması gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi de yeni dönemde stajın en azından lisans eğitiminin son yılı olan dördüncü sınıfta verilmesini umuyorum. 


 

www.evrensel.net