Bu dönem hiç olmadığı kadar birlikteliğe ihtiyacımız var

Bu dönem hiç olmadığı kadar birlikteliğe ihtiyacımız var
Bu dönem hiç olmadığı kadar birlikteliğe ihtiyacımız var

Gebze'den bir Kroman işçisi, 2017 MESS sözleşmesi taslaklarına dair değerlendirmesini ve sözleşme sürecini Evrensel'e yazdı.

Kroman işçisi
Gebze

Değerli metal işçisi arkadaşlar, 2017 MESS sözleşmesinin taslakları sendikalarımız tarafından MESS’e verildi. Son sözleşmelere baktığımızda hazırlanan en iyi taslak olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönem metal işçileri olarak büyük beklenti içindeyiz. Geçmiş deneyim, tecrübe ve yaşadıklarımız karşısında bu dönem her şeyin farklı olacağı fikri hepimiz de hakim. 

Diğer taraftan sendikalar işçilerin talep ve kararları karşısında açıklamalar yaparak geçmiş dönem yaşananların bu sefer yaşanmayacağı konusunda yüksek perdeden laflar edip duruyor. Her zamanki gibi rekabetçi tutumlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Arkadaşlar, ülkenin içinde bulunduğu durum ortada. Adaletin, hukukun ortadan kaldırıldığı, grev yasaklarının yaşandığı, yasal grev karşısında yasadışı müdahalelerin açıkça yapıldığı bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bunu bizler görüyorsak sendikalar da görüyordur herhalde. Hem bizlerin, hem sendikaların ülkedeki bu yaşananlar karşısında sözleşmeye ilişkin neler yaptığını sorarsak, bunun cevabını somut bir şekilde vermekte hepimiz zorlanmaktayız. 

Bu kadar beklenti ve iddianın ortaya konduğu ama hiç bir hazırlığın, çalışmanın, planın olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Böyle bir durum karşısında sonucu görmemek aslında geçmişten hiç bir ders almadığımızı gösteriyor. 

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı “Son sözü ben söyleyeceğim” derken, Birleşik Metal-İş Sendikası da zor bir süreç olacağını, bu şartlarda grevin gözüktüğünü söyleyip “Herkes hazırlansın” diyerek ama kendi sorumluluğunu ortaya koymayarak süreci işçilere yıkmanın planı içerisinde görünüyor. Kimse kusura bakmasın, alınmasın. Şu an vaziyet bu... İki sendika da bu süreci ileri taşıyacak bir tutum içerisinde değil. Türk Metal, metal fırtına sonrası fabrikalardaki yüzlerce işçiyi tasfiye ettirerek direnişin kırıldığını düşünerek hareket ediyor. Birleşik Metal de kadrolarını, temsilcilerini, işyeri komitelerini güçlendirip sürece hazırlamak yerine, gelecek kaygısıyla hareket ediyor, kadrolarını zayıflatan, ileri temsilci ve işçilerin aralarındaki bağı koparmanın yollarını alttan alta ören bir tutum içinde. Yönetimin karşısında olan, fikrinde, icazetinde olmayan herkese tavır almaktalar. 

Metal işçileri olarak iyi bir sözleşmeden başka bir şey istemiyoruz. Görevini iyi yapan herkes o koltuklarda istediği kadar oturabilir. Hükümet, MESS bu dönem birlikte hareket ederek yasa-kanun tanımayarak bizleri bastırmanın, ezmenin planlarını yapmaktalar. Buradan sesleniyoruz, tüm sendikalara ve işçilere; Bu dönem hiç olmadığı kadar birlikteliğe ihtiyacımız var, yoksa hem sendikalar yok olacak hem de biz işçiler geri dönülmesi zor bir süreci yaşayacağız. Geçmişte bir çok şeyi yerinde ve zamanında yapmadığımız için bu durumdayız. Hem ileri işçiler, temsilciler, sendikalar ve biz metal işçileri olarak önümüze planlar koyarak çalışmanın içerisine girmeliyiz. Geçmiş tecrübelerin ışığında hareket edersek metal işçilerine yakışanı yapmış oluruz.

İLGİLİ HABERLER

Toplam Query: 33