Ford işçileri: Şimdi sırada işçinin onayını almak var

Ford işçileri: Şimdi sırada işçinin onayını almak var

Türk Metal Sendikası 2017 MESS grup toplu iş sözleşmesi taslağını yaptığı bölge toplantıları ile açıkladı.

Arzu ERKAN
Kocaeli

Türk Metal Sendikası 2017 MESS grup toplu iş sözleşmesi taslağında, yürürlük süresinin 2 yıl olacağını açıkladı. Ayrıca, taslak ile ücretlere ilk altı ay için yüzde 38,28 oranında artış talep ediliyor. İstenen zam oranını olumlu olarak değerlendiren Ford Otosan işçileri ise asıl önemli olanın işçilerin TİS sürecine nasıl dahil edileceği ve MESS ile oturulan masadan nasıl kalkılacağı olduğunu ifade ediyorlar. Geçmiş yıllarda da görece olarak işçileri memnun edeceği düşünülen rakamlarla masaya oturulduğunu hatırlatan Ford Otosan işçileri, sonrasında altına imza atılan rakamların yarattığı hayal kırıklığını ise unutmadıklarını dile getiriyorlar. 

Türk Metal tarafından açıklanan sözleşme taslağını ve taslakta ifade edilen zam oranlarını ‘olumlu’ bulduğunu ifade eden 15 yıllık bir Ford Otosan işçisi “İyi bir taslağa benziyor. Ama sonucunun iyi olması önemli. Çünkü önceki sözleşmelerde de istenen zam oranı ile gerçekleşen arasında ciddi farklar vardı. Evet, açıklanan taslak günümüze göre iyi bir taslak gibi görünüyor. Sorun bu taslaktaki rakamların ne derece gerçekleşeceği, bizim açımızdan önem kazanan soru bu” şeklinde konuştu.

İŞÇİYE MUTLAKA SORULMALI

Türk Metal Sendikası’nın tarihinde ilk kez sözleşme taslağına ilişkin işçilerin görüşlerini almak için anket yaptığına dikkat çeken 8 yıllık başka bir Ford Otosan işçisi, “Anket yapması son derece olumlu idi. Ne demiştik o zaman taslağı MESS’e sunmadan önce işçilerin onayını al. Bugün taslak işçilere açıklandı. Şimdi asıl yapması gereken şey sunulan taslağın fabrikalarda etraflıca tartışılmasını sağlamak. İşçiler tartışacak, önerilerini sunacak. Sonra da MESS’e sunmadan işçilerin onayını alacak. Bunu yapmak zorunda” diye konuştu.

Sözleşmenin başarısı için işçilerin sözleşmeye etkin katılımının şart olduğunu belirten işçi şöyle devam etti: “Sendikacılar şunu diyebilir. ‘İyi de işçilerin onayı nasıl alınacak? Bu uzun iş’. Bence bu sorunun yanıtı çok basit, tüm fabrikalara sandık konulabilir. Onay verenler evet, vermeyenler hayır desin. Ya da yeniden anket yapsın ama ayrım yapmaksızın tüm işçilere, evet mi, hayır mı diye sorulsun. Ayrıca taslağa eklenmesini istediği maddeler varsa bunu da yazsın işçiler. Ford 14 Ağustos’ta izne çıkıyor. Daha 11 gün var önümüzde. Bu 11 günde de söylediklerimiz pekala yapılabilir” dedi.

İŞÇİLER SÜRECE DAHİL EDİLMELİ

İşçilerin sözleşme sürecini yakından takip etmesi, alınan kararlarda etkin olabilmesi için her bölümde komiteler kurulması gerektiğini ifade eden 15 yıllık bir Ford Otosan işçisi “Taslaktaki maddelerin takipçisi olmalı işçiler. Bunun için de bölümlerde komiteler oluşturulabilir. Sıkı bir takip, MESS’le yapılan görüşmelerde anında geri dönüş yapılarak işçileri bu sözleşmeye dahil etmek gerekiyor. Sadece masada oturanlar değil işçiler de bu sürece dahil edilmek zorundadır. Bu bir zorunluluk, fikir alışverişi sürekli yapılmalı, beğenilmeyen önermelere şiddetle itiraz etmekte fayda var. Çünkü ne yapılırsa, sözleşme imzalanmadan yapılmalıdır yoksa imzalandıktan sonra ağlamak kimseye fayda getirmez. Bunun farkında olmak genel tavrımızı, kararlılığımızı baştan belli etmek gerekiyor. En önemlisi de birlik ve beraberlikle bu süreci yürütmekte fayda vardır” şeklinde konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Ağustos 2017 17:25
www.evrensel.net