AİHM, 12 bin 600 OHAL dosyasını düşürdü

AİHM, 12 bin 600 OHAL dosyasını düşürdü

Adalet Bakanlığı, OHAL komisyonunun kurulmasıyla AİHM'deki 12 bin 600 dosyanın düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, komisyonun kurulmasıyla AİHM'deki 12 bin 600'ün dosyanın düştüğü bildirildi. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 17 Temmuz'da çalışmalarına başlayacak.

Komisyon, OHAL kapsamında doğrudan KHK'lerle tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.

Buna göre komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek.

Komisyon ayrıca, OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK'lerla gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemleri de görüşüp karara bağlayacak.

Komisyonun kararlarına karşı HSYK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER OHAL Komisyonu