Amaç tazminatı sermayeye çerez yapmak değilse çözüm basit

Amaç tazminatı sermayeye çerez yapmak değilse çözüm basit

Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden kıdem tazminatının kazanılmış hak olduğunu belirtip 'korumak görevimizdir' diyor.

Belediye-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden, kıdem tazminatının 1936 yılında kazanılmış bir hak olduğunu hatırlatarak, kendilerine düşenin bu hakkı koruyup geliştirerek gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi.

Fon düzenlemesiyle bu hakkın gasbedilmek istendiğini belirten Özden, hükümetin önce tazminat miktarını düşürmek ardından da tamamen ortadan kaldırmak istediğine dikkat çekti. Herkesin tazminat hakkından yararlanması için hükümetin öncelikle kaçak-kayıt dışı çalışmanın önüne geçmesi, sendikal sebeple işçi çıkarılmasını yasaklaması, grev yasaklarını ve sendikal örgütlenme önündeki bütün engelleri kaldırması gerektiğini söyleyen Özden, şöyle devam etti: “Hükümetin amacı, emekçilerin kıdem tazminatını sermayeye çerez yapmak değilse laf kalabalığına gerek yok, çözüm basit. İşçiler her türlü işten çıkarma veya kendi isteği ile işten ayrılma hali dahil olmak üzere, işe girdiği andan itibaren, bir gün bile çalışsa kıdem tazminatı hakkına kavuşabilmelidir. Kıdem tazminatı tavan ücret uygulaması kaldırılmalıdır. Hükümet, kıdem tazminatı da dahil olmak üzere ödenmeyen işçi alacaklarını devletçe ödeyip, işverenden tahsil etmelidir. Yasa bu şekilde geliştirilmelidir.” Özden, tüm işçileri ve sendikaları, konfederasyon ayrımı yapmadan birlik olup, bu saldırı girişimini boşa çıkarmaya ve yasadaki eksikleri giderecek bir baskı gücü oluşturmaya çağırdı. 

www.evrensel.net