Antep’te Gülmen ve Özakça için açıklama yapıldı

Antep’te Gülmen ve Özakça için açıklama yapıldı

İHD Antep Şubesi, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumuna dikkat çekmek üzere basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Antep Şubesi’nde açlık grevindeki kamu emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumuna dikkat çekmek üzere basın açıklaması yapıldı. “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya ses ver!” başlığıyla yapılan açıklamada OHAL süresince KHK’lerle yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekilerek “Ülkemizde uygulanan KHK’ler, insanların temel hak özgürlüklerinin kısmen veya tamamen durdurulmasına olanak sağlamaktadır” denildi.

‘HAYATLARI ALTÜST EDEN YAPTIRIMLARI DENETLEYEN BİR BİRİM MEVCUT DEĞİL’

İHD Antep Şubesi’nde HDP, EMEP, ÖDP, CHP, DBP’nin de katılımıyla yapılan açıklamayı İHD adına Müslüm Kılıç okudu. Kılıç, Akademisyen Gülmen ve Öğretmen Özakça’nın OHAL dönemi KHK’leriyle kamudaki görevlerinden ihraç edildiklerini hatırlattı ve kamudan ihraçlar karşısında emekçilere neredeyse tüm itiraz yollarının kapatıldığını belirtti. Kılıç, “Meslekten ihraçlara karşı ihraç olanların başvurabilecekleri bir yasa yolu, dertlerini anlatabilecekleri bir kamu kurumu olmadığı gibi son noktada kendi bedenlerini bile hiçe sayarak devam ettikleri protesto eylemlerini bile binbir zorlukla yürütebilmektedirler. Çünkü hali hazırda, kamudan yapılan ihraçları, insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde alt üst eden yaptırımları denetleyen bir birim ülkemizde mevcut değildir” dedi. Kılıç, 23.01.2017 tarihinde çıkarılan KHK ile kurulacağı belirtilen Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu’na da dikkat çekti ve “Bu KHK’nin üzerinden dört ay geçmesine rağmen komisyon işler halde değildir. Komisyonun inceleme yaparak görevine iade ettiği herhangi bir kamu görevlisi de bulunmamaktadır” dedi. 

‘AYM BU İÇTİHADA GERİ DÖNMELİDİR’ 

Açıklamada, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)’nin 1990 yılında çıkarılmış iki ayrı OHAL KHK’sini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıması sonucu AYM’nin verdiği iptal kararları örnek gösterildi. AYM’nin o tarihteki iptal gerekçesi “KHK’ler konu bakımından yalnızca olağanüstü hal durumunun gerektirdiği pratik önlemleri içermeleri gerekirken, yasa veya KHK değiştirmenin ve bunlara ek yapmanın bir aracı olarak kullanılmışlardır” sözleriyle hatırlatıldı. “Anayasa Mahkemesi, derhal bu içtihada geri dönmelidir” denilen açıklama şu taleple son buldu: “Tüm tartışma ve değerlendirmelerden azade olarak, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıkları daha da bozulmadan talepleri yerine getirilmeli ve görevlerine derhal iade edilmelidirler. Tüm olağanüstü hal mağdurları ve ihraçlar sonucu yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bağımsız, tarafsız ve aktif bir çalışma yürütülmelidir.” (Antep/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net
ETİKETLER İDHAntep