İş cinayetlerinin sorumlusu işçilermiş

İş cinayetlerinin sorumlusu işçilermiş

Döneminde yaşanan iş kazalarının çokluğuyla dikkat geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, son yaptığı açıklamada iş kazalarının sorumlusu olarak yine meslek odaları, sendikalar ve işçileri gösterdi."Kaza olduğunda kaza olan yeri parmağıyla gösterenler 3 parmağın da kendini göste

"Kaza olduğunda kaza olan yeri parmağıyla gösterenler 3 parmağın da kendini gösterdiğini unutmamalı" diyen Dinçer'e göre pek çok iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıyor ama alınan yerlerde de kazalar, işçiler önlemlere uymadığı için yaşanıyor.  Yani Ömer Dinçer'e göre asıl suçlu, Bakanlık ve patronlar değil sendikalar ve işçiler!

Meslek hastalığı ve iş güvenliği konularında önemli düzenlemeler yapıldığını iddia eden Dinçer'in çalışma bakanı olduğu ülkede resmi verilere göre yılda 80.000 iş kazası yaşanıyor, 1200 işçi iş kazalarında yaşamını yitiriyor. Her 10 saatte bir çalışan(günde 3 çalışan) yaşamını kaybediyor ve her 6 saatte bir çalışan sürekli iş göremez hale geliyor.

Ömer Dinçer daha önce de işçi sağlığı ve işgüvenliği denetimindeki yetersizlikle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) suçlamıştı. TMMOB ve TTB ise Bakan'ın "iş cinayetleri bakanı" olarak tarihe geçeceğini ifade etmişti. (evrensel.net)

www.evrensel.net