EMEP: İhraçlar, tek adam rejimine hayır diyenlere gözdağıdır

EMEP: İhraçlar, tek adam rejimine hayır diyenlere gözdağıdır

Emek Partisi son KHK ile kamu emekçilerinin ihraç edilmesine tepki gösterdi: İhraçlar, tek adam rejimine hayır diyenlere gözdağıdır.

Emek Partisi, son KHK ile kamu emekçilerinin ihraç edilmesine tepki göterdi. 

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan imzasıyla yapılan açıklamada, “AKP-Erdoğan iktidarının altına imza attığı bu karar, Türkiye’nin nasıl bir referandum süreci yaşayacağını da açıkça ortaya koymaktadır. Önceki KHK örneklerinde olduğu gibi son KHK da ‘Tek adam yönetimine Hayır’ diyenlere açık bir tehdit, açık bir gözdağıdır” dedi.  

“Kitleleri savaş ve sömürü politikalarına kazanmak isteyen siyasi iktidar, bir yandan da milliyetçi, ırkçı ve muhafazakar bir toplum düzeni inşa etme gayretindedir” diyen Şükran Doğan, temel bilimlere “batı uzantısı sapkınlıklar” yaftasıyla savaş açılması; fikir, sanat ve kültür dünyasının sürekli bir biçimde baskı, sansür ve yasak kıskacında tutulmasının da bu amaca ulaşmak için olduğunu ifade etti. Doğan, “Bilimin, kültürün ve sanatın yeniden üretiminde temel işleve sahip olan üniversitelerde aydın, demokrat, halkçı hocalardan boşalan/boşaltılan kadroların yerine kimlerin doldurulacağı ise şimdiden aşikardır” diye konuştu. 

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan’ın açıklamasının devamı ise şöyle: 

Gelinen yerde Barış bildirisine imza atan akademisyenler için başlatılan sürek avı toplu tasfiyelerle yeni bir aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. Böylece üniversitelerde savaş borularının daha çok çalındığı bir ortam oluşturulmak istenmektedir. 

Ne var ki; iktidar güçlerinin OHAL ve KHK’larla devreye soktuğu tüm bu baskı ve tasfiye uygulamaları onun gücünden çok, korkusuna işaret etmektedir. Nitekim tüm bu antidemokratik ihraç kararlarına karşın bu ülkenin onurlu akademisyenleri ve mücadeleci kamu emekçileri boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. 

Gün bu mücadeleye sahip çıkma ve destek olma günüdür. 

Bütün işçileri, emekçileri, gençliği ve kadınları ihraç edilen akademisyenlerle/kamu emekçileriyle dayanışmaya; bu köhnemiş düzene hep birlikte “Hayır” demeye çağırıyoruz. (HABER MERKEZİ)


 

www.evrensel.net