Şirvan’daki madeni denetlemeyen MİGEM işten atılma nedeni 

Şirvan’daki madeni denetlemeyen MİGEM işten atılma nedeni 

Şirvan’daki madenci katliamının sonrasında işçiler Maden İşleri Genel Müdürlüğünün (MİGEM) Park Elektrik’ten yeni bir proje  istemesi nedeniyle atılmı

Tamer Arda ERŞİN
Ankara

Park Elektrik Şirvan’daki maden faciası sonrası yaşanan işten atmaları Maden İşleri Genel Müdürlüğünün (MİGEM) yeni bir proje istemesi üzerine gerçekleştiğini öne sürdü

Katliama ilişkin hazırlanan ön bilirkişi raporunda ise MİGEM’in madeni denetleyip  tetkik ve değerlendirme raporunu hazırlamadığı belirtilmişti. 

Park Elektrik’in işlettiği Şirvan’daki maden sahasında 17 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen şev kayması sonucu 16 işçi ölmüştü. Bu madenci katliamı sonrasında bilirkişi heyeti madende incelemede bulunarak ön inceleme raporu hazırlamıştı. Bu raporda MİGEM tarafından madenlerdeki kademe, şev açıları ve benzeri unsurların güvenli olup olmadığının denetlenmesi sonucu hazırlanması gereken tetkik ve değerlendirme raporunun 2016 yılında hazırlanmadığı tespit edilmişti. Bilirkişiler raporun hazırlanmamasını önemli bir eksikli olarak değerlendirmişti. Park Elektrik şirketi ise madenci katliamında sonra madende çalışan 142 işçiyi işten atmıştı. Diğer kalan işçilerin de işten atılacağı ve bunların yerine Çin’den işçi getirileceği iddiaları vardı. 

SÖZLEŞMELER FESHEDİLİYOR!

Park Elektrik; KAP’a yaptığı açıklamasında işçilerin atılmasını MİGEM’e yıktı. Şirketin açıklamasında  şu ifadelere yer verildi: “MİGEM’in 13 Aralık 2016 tarihinde tarafımıza iletilen ve aynı tarihte kamuoyu ile paylaşılan bildirimi doğrultusunda şirketimiz tarafından madenle ilgili olarak uzman kişi ve kurumlara yeni bir projenin hazırlatılması, MİGEM tarafından değerlendirilmek üzere sunulması, ayrıca sunulacak yeni projenin ilgili müdürlük tarafından onaylanmasının ne kadar süre alacağının bilinememesi nedenleri ile Siirt Madenköy açık ocak işletmemizde; taşeron firmalarla yapılan dekapaj sözleşmelerinin iptaline, açık ocakta şirketimiz kadrosunda çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesine karar verilmiştir.”
 

www.evrensel.net