KHK ile hakim ve savcılar için ‘70 puan şartı’ kaldırıldı

KHK ile hakim ve savcılar için ‘70 puan şartı’ kaldırıldı

680 sayılı KHK ile hakim ve savcı adaylarına getirilen 70 puan şartı kaldırıldı.

680 Sayılı KHK ile yargı alanında önemli değişikliklere gidildi. Bunlardan en önemlisi, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun “Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli” başlıklı 9/A maddesinde oldu.

Bu maddede yapılan düzenlemeyle; hakim ve savcı adayları için 70 puan şartı kaldırıldı. Maddede yer alan “en az yetmiş puan almak kaydıyla” ibaresi ve “Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır.” İfadeleri kaldırıldı.

Mevcut düzenlemeyle hükümetin yargıdaki kadrolaşmasının hızlanması bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net