'Torunlar davasında sorumlular yargıdan kaçırılıyor'

Torunlar davasının yarın görülecek duruşması öncesi açıklama yapan TMMOB, ikinci bilirkişi raporunda asli kusurun ortadan kaldırıldığını söyledi.

 

 

10 işçinin hayatını kaybettiği Torunlar Center davası öncesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nda basın açıklaması düzenleyen TMMOB ve dava avukatı Muhammet Taner Avşar "Asıl sorumlular yargıdan kaçırılıyor" dedi. 26 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanık bulunmuyor. 2014'te gerçekleşen iş cinayetinin davası yarın. 

RAPOR 180 DERECE DEĞİŞTİ

Yapılan açıklamada, GEDA Majör, Torunlar GYO, Torunlar Yapı ve Torunlar Gıda firmalarının asli kusurlu olduğu belirtilen 23.09.2014 tarihli bilirkişi raporunun aksine, 18.10.2016 tarihli ikinci bilirkişi raporunda asli kusurlu tespiti 'yapılamadığına' dikkat çekildi. 

ASLİ KUSURLU BİLMECESİ

TMMOB İKK adına konuşan TMMOB İKK Sözcüsü Cevahir Akçelik, "Mahkeme sürecinin gerçek suçluları tespit etmekten uzak olmasının yanı sıra bilirkişi heyeti raporları ile de sorumlular yargı sürecinden kaçırılmaya çalışılmaktadır. 18.10.2016 tarihli ikinci bilirkişi raporunda 'raporumuzda, kazanın meydana gelmesindeki asıl nedene sebebiyet veren kişi ve/veya kişilerin tespit edilememesinden dolayı heyetimiz tarafından asli kusurlu tespiti yapılamamıştır' denmektedir. Ancak 23.09.2014 tarihli ilk bilirkişi raporunda ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere 'Geda Majör, Torunlar GYO, Torunlar Yapı, Torunlar Gıda firmalarının asli kusurlu' olduğu belirtilmiştir. Ancak ilk bilirkişi raporunda tespit edilen ayrıntılı bir şekilde belirtilen asli kusurlular ikinci bilirkişi raporunda anlaşılamaz bir şekilde tespit edilememiştir" dedi. 

İSG UZMANI UYARMIŞTI

Şantiye sahasında 12 kişinin asansör eğitimi olması gerekirken yalnızca 3 kişinin asansör eğitimi olduğunu söyleyen Akçelik, İş Güvenliği Uzmanı Emre Öz’ün 08.08.2014 tarihinde onaylı tespit öneri defterine “Personel ve yük asansörleri tüm bloklarda switch arızası yaşadığı gözlemlenmiştir. Kapıların açık konumda dahi çalıştığı gözlemlenmiştir. Kat kalibrasyonlarının uygun olmadığı durması gereken kat döşemesinin yaklaşık 15 santim üstünde veya altında durduğu tespit edilmiştir. Bu hususların giderilmesi için gereğinin yapılması, ayrıca son Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı denetimlerinde de belirtilen asansörler ile ilgili yapılan iyileştirme çalışmalarının daimi kontrolü yetkililerce sağlanmalıdır” uyarısı bulunduğunu ifade etti. 

'SORUMLULAR BELLİ'

Her iki bilirkişi incelemesinde ne Torunlar GYO, Torunlar Yapı, Torunlar Gıda nede NCA firması risk analizi kayıtlarını sunmadığını belirten Akçelik, "Risk analizi ve eğitim zorunluluğunu yerine getirmeyen Torunlar GYO, Torunlar Yapı, Torunlar Gıda, NCA firmaları şantiyede gerçekleşecek her türlü iş cinayetinin birinci dereceden sorumlusudur" dedi. 

Akçelik, iş cinayetlerine karşı TMMOB'un önerilerini şöyle sıraladı:

* Yanlış politikalardan vazgeçilmeli, politika-mevzuat-uygulamalar, konunun tarafı olan sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB ile birlikte kamusal bir çerçevede belirlenmeli ve uygulamaların denetiminde bu kuruluşlara da görev verilmelidir.

* Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’ndeki temsiliyet “kamu” ağırlıklı olmaktan çıkartılmalı, sendika, demokratik kitle örgütü, meslek örgütü ağırlıklı hale getirilmeli, Konseyin aldığı kararların uygulanması zorunlu hale getirilmelidir.

* İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması yalnızca iş güvenliği uzmanlarının çalışmaları ile sağlanamaz, konunun bilimsel açıdan bütün taraflarının ekip çalışması ile mümkün olur. 

* İşyerlerinde oluşturulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında temsiliyet işçi ağırlıklı hale getirilmelidir.

*İşyeri denetimleri daha sık yapılmalı, denetimlerde maden, inşaat, metal sektörlerine ağırlık verilmelidir.

* Eksikleri bulunan işyerlerine verilmesi gereken cezalar derhal uygulanmalı, kesinlikle ertelenmemelidir.

* Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

* İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki işçi eğitimleri formalite olmaktan çıkarılmalıdır. (

‘BİLİNİYORDU’

Makine Mühendisleri Odası 2. Başkanı Zafer Güzey ise şöyle konuştu: “İş cinayetinin olacağı biliyordu. Herkesin bildiği, beklediği bir iş cinayetiydi. 6331 sayılı yasada işletme risk analizi yaptırır diyor. Bu işletmede daha bu başlangıç yapılmamıştır. İş güvenliği uzmanı, 1 ay evvel işveren defterine 'Asansörlerde sıkıntı var buranın bakıma alınmalıdır' diyor

‘ŞİRKET İKTİDAR KORUMASINDA’

Torunlar davası avukatlarından Muhammet Taner Avşar, Torunlar ve TOKİ yetkililerinin siyasi iktidar koruması altında olduğunu düşündüklerini ifade ederek, yargının 'kuşku' yarattığını söyledi. "Davanın başından beri sorumluların yargıdan kaçırılmaya çalışıldığını söyledik" diyen Avşar dava sürecini şöyle anlattı: "Davanın başlangıcında inşaatın asıl işverenlerin yargılanması ek takipsizlik kararıyla dava dışı bırakıldı. Anayasa mahkemesine başvurduk sonuç bekliyoruz. TOKİ ile ilgili proje anlamında sorumluluğu olduğu söyledik. İdare mahkemesi TOKİ yöneticilerinin de yargılanmasının yolu açıldı."

'YARGI KUŞKULU'

2 yılı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen asıl faillerin ortaya çıkarılmaması, yargı heyetinin 3 defa değişikliğe uğraması nedeniyle yargıdan kuşkulandıklarını söyleyen Avşar, hukuki anlamda aslı faillerin ilk dava açıldığı tarihten bu yana değiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Son bilirkişi raporunda Torunlar Holding'in tali kişi olarak nitelendirilmeye başlandığını belirten Avşar, "Siyasi iktidarın koruması olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Aralık 2016 10:35
www.evrensel.net