Hayat bir oy(un)muş

Hayat bir oy(un)muş

Bütün çocukların tek sorunu ve tek hayal kırıklığı, “sokaklarda alanlarının olmaması”. İyi bir gelecek için her çocuğun oyun oynaması, oyun alanlarının olması gerekir. Şu zamanlar herkesin bildiği gibi her çocuğun güzel bir gelecek için çok iyi alanlarda yetişmesi gerekir.Gördüğünüz g

Gülden Demir

Bütün çocukların tek sorunu ve tek hayal kırıklığı, “sokaklarda alanlarının olmaması”. İyi bir gelecek için her çocuğun oyun oynaması, oyun alanlarının olması gerekir. Şu zamanlar herkesin bildiği gibi her çocuğun güzel bir gelecek için çok iyi alanlarda yetişmesi gerekir.
Gördüğünüz gibi günümüzde bu pek mümkün değil. Bu da iyi bir çevre güzel bir oyun alanından geçmektedir.
Bütün çocukların motivasyona ihtiyacı vardır. Motivasyon da iyi bir çevre ve iyi bir oyun alanından doğar.
Herkes bilir ki her çocuk için oyun oynayacak bir yere sahip olması gerekir. Oyun alanlarının olmamasından doğan bazı sorunlar vardır. Bunlardan bazıları aşağıda yazdığım maddelerde görülmektedir.
A- Çocukların kişisel gelişimlerini tamamlayamaması
B- Özgür bir şekilde oyun oynamaktan yoksun kalmaları ve oynanan oyunların alanlarının dar ve küçük olmasından dolayı oynayamaması.
C- Sürekli taşıtların geçmesi
D- Bu tür olaylar çocuklar üzerinde fiziksel, ruhsal ve psikolojik anlamda etki uyandırdığını hepimiz görmekteyiz. Bunların olmaması için çocuklar için oyun oynayacak alanların oluşturulması gereklidir. Bu alanlar için elimizden gelenlerin fazlasını yapmalıyız diye düşünüyorum.
UNUTMAYIN! “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir”
                   
*Bahçelievler İlköğretim Okulu 8.Sınıf Öğrencisi  
(Van depremi sonrası göç eden bir öğrenci)

www.evrensel.net